Je krijgt wat je vraagt.

Een relatie van Alterim waarvoor wij recent een nieuwe Business controller hebben geworven gaf de volgende business case ter voorbereiding op het tweede gesprek.

Is een controller met beperkte informatie in staat om tot een advies te komen? Wat is zijn denkroute, welke aannames doet hij/zij?

Business case waarbij wij niet op zoek naar het juiste antwoord, maar wij willen  graag een idee krijgen hoe je dit aanpakt. Welke informatie zoek je op, wie heb je nodig en welke andere eventuele tools gebruik je?

 Een van de producten van NHG is Thuisarts.nl (zie internet). Thuisarts.nl is dé website waar alle publieks- en patiënteninformatie van het NHG is verzameld. Thuisarts.nl is er voor alle patiënten, gezond of ziek. Maar vooral is Thuisarts.nl bedoeld als ondersteuning van de voorlichting in de huisartsenpraktijk. 

Het product bestaat nu 10 jaar en is zeer succesvol met grote bezoekersaantallen en ideeën voor uitbreiding zijn er volop. Op dit moment wordt er reeds 8% van het ledengeld beschikbaar gesteld voor dit product en deze financiële ruimte is net toereikend voor de beheerskosten zonder dat er echt ruimte beschikbaar is voor verbetering en doorontwikkeling van Thuisarts.nl. De ambitie is ook groot, maar welke kant moeten we op.

De volgende vragen zouden wij daarom graag kort door jullie uitgewerkt zien:

  • Hoe denk jij dit product past in de strategie en doelstelling van het NHG?
  • Net als ieder product concurreert thuisarts.nl met andere aanbieders. Waarin denk je dat thuisarts.nl zich onderscheid (SWOT)?
  • Wat zou jouw advies zijn richting het team van Thuisarts.nl en het bestuur van het NHG ten aanzien van vervolgstappen?

Vindt u het lastig om een business case te maken of wilt u een bestaande business case laten reviewen?

Referentie opdrachtgever

“We waren enthousiast dat de zoektocht naar een nieuwe collega (Business Controller) ons uiteindelijk twee fantastische kandidaten opleverde, maar er was slechts plaats voor één! Het laten voorbereiden van een business case bleek een gouden tip. Het met de kandidaten doornemen van de probleemstelling en de aangedragen aanbevelingen en oplossingen gaven ons zicht op wie het best bij ons zou passen. Erg content dat we deze stap in het proces gezet hebben en ook met onze nieuwe Business Controller!”

Groot kandidatenbestand van meer dan 30.000 Financiële Professionals

Kwalitatief goed matchen met een slagingspercentage van 90%

Deskundig en betrokken tijdens het gehele traject van a t/m z