Ons team (alle)

Om u nog beter van dienst te zijn bij de zoektocht naar uw ideale baan, helpt ons team u graag verder.

Wie schrijft die blijft: Alterim Beloningsonderzoek Accountants (sinds 2004)

24Financials.nl

Dé do-it-yourself-formule voor interim!

Alterim staat voor overzicht van de markt en herkenning van financieel talent.

Prachtige nieuwe uitdagingen voor experts in Finance, Control & Audit.

Elke nieuwe job is de eerstvolgende stap in een bestendige carrière.

Financials4financials, wij zijn één van u!!

Met denkkracht In control!

De Audit Flexpool

Altijd voldoende capaciteit!

home » cases » 'In control'

'In control'

Vanuit de klant kwam de vraag of Alterim een parttime-controller zou kunnen leveren om de huidige controller te vervangen. Uit het gesprek dat wij met elkaar voerden kwam naar voren dat eind 2012 begin 2013 de klant duidelijk is geworden dat zijn organisatie  niet “in control” is, hetgeen de bedrijfsvoering schaadt en de continuïteit in gevaar brengt. Om de organisatie weer “in control” te krijgen zijn de alle gemaakte afspraken schriftelijk met de klant vastgelegd.:
Om inzicht te krijgen in de huidige stand van de organisatie is begonnen met inzicht te geven in de huidige financiële situatie en een herziene begroting en prognose op te stellen. Tegelijkertijd ìs begonnen van de beheersing van de projecten en begeleiden van het management hierin. De evaluatie en verbetering van de administratieve organisatie en interne controle is door het hele managementteam opgepakt. Hierbij zijn onder andere de volgende zaken aangepakt:
-vereenvoudiging van de administratie en verwerking hiervan;
-aanpassen van het handboek; 
-opstellen regels inkoopbeleid; 
-voorwaarden gesteld aan de opzet en bewaking van de projecten.  
De risico’s zijn geïnventariseerd en hierop zijn de nodige maatregelen genomen. Het management stuurt de organisatie nu aan op basis van de up-to-date zijnde financiële overzichten,  prognoses, projectbegrotingen en daar tegenover de realisatie van de projecten. Door het up-to-date houden van het management van de huidige ontwikkelingen en de nodige verbeteringen van de administratieve organisatie en de controle hierop is de organisatie weer “in control”.

Jacqueline de Cler
j.de.cler@alterim.nl