Alterim Zorg - 20 november 2019

Woensdag 20 november 2019 ontvingen wij Arend Jan PoelarendsDirecteur Financiën van Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.

De titel van zijn presentatie was ‘Oei ik groei’. Met als subtitel: ‘Wat komt er kijken bij sterke groei, bv. door fusie en/ of overname en wat betekent dit voor je organisatie?’

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft per 1 maart 2019 het failliete ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overgenomen. Arend Jan Poelarends, directeur Financien, vertelde hoe dat in z’n werk is gegaan. In een reis door de tijd ging hij in op de periode voorafgaand aan het faillissement, de fase van het onderhandelen met de curator en de fase van de wederopbouw van het ziekenhuis.
Na afloop van de presentatie was er een informele borrel waar nog even gezellig werd nagepraat. Ook was er  gelegenheid om met Arend Jan Poelarends in gesprek te gaan.