Artifical Intelligence in de Zorg

Ook voor de gezondheidszorg heeft de inzet van Artifical Intelligence (AI) veel voordelen; je kunt hierbij denken aan snellere diagnoses, accuratere behandelingen en beter ingelichte patiënten. Hoewel de investering groot is en het resultaat niet zeker, is AI al wel de realiteit en wordt deze technologie ingezet ter verbetering van de gezondheidszorg.

Zo zijn er systemen die artsen assisteren bij het stellen van diagnoses en adviseren over voor te stellen behandelingen. Algoritmes en Apps ondersteunen zowel de arts als de patiënt maar uiteindelijk blijft de arts verantwoordelijk voor het trekken van de juiste conclusie.

Voor de toekomst belooft Artificial Intelligence veel mogelijkheden waarbij een aantal belangrijke punten niet uit het oog verloren moeten worden. Ten eerste dient men rekening te houden met ethische standaarden. Daarnaast moet de introductie geleidelijk plaatsvinden, niet alleen om eventuele problemen sneller te kunnen tackelen maar ook om de patiënt waar nodig te laten wennen. En last but not least, Zorgprofessionals moeten AI integreren in hun werkzaamheden, kennis en ervaring opdoen over AI in een medische omgeving en in goed contact staan met AI ontwikkelende organisaties.

https://ehealth88.nl/blog/6-succesvolle-voorbeelden-van-artificial-intelligence-in-de-zorg/