Jaarcijfers 2020, extra uitdaging!

Alle financiële afdelingen van ziekenhuizen en zorgorganisaties zijn druk met de jaarafsluiting ter voorbereiding op de accountantscontrole. Daar wordt dit jaar aan toegevoegd de invloed van de diverse (Covid-19) regelingen op de cijfers en op de presentatie in de jaarrekening. De extra verantwoordingen betreffen in het kort omzetderving en extra gemaakte kosten in verband met Corona; het spreekt voor zich dat de verantwoordingen in goed overleg met de accountant opgesteld zullen gaan worden. De zwaarste overdenking zal zijn om vast te stellen hoe groot de door Corona opgelopen schade is en hoe de van overheidswege verkregen compensatie daar tegenover staat. Tijdig voorbereiden is essentieel voor een succesvolle verantwoording en afwikkeling.

Alterim heeft zich gespecialiseerd in het invullen van financiële management en control functies in de zorgsector, zowel voor vast als interim. Wij beschikken over een uitgebreid en kwalitatief netwerk van (hoog-) opgeleide financiële professionals met ervaring in de zorgsector. Ervaren professionals die u (tijdelijk) zeer goed kunnen ondersteunen in deze periode!

Legt u uw vraag bij ons neer? Wij denken wij graag met u mee om één en ander op uw financiële afdeling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Arthur Torn, a.torn@alterim.nl, 06 –  21 29 30 85
Michal Ben David, m.bendavid@alterim.nl, 06 – 835 745 98