Jongere professionals kiezen voor goede sfeer en stabiliteit

Een belangrijk deel van de beroepsbevolking wordt ingenomen door professionals uit de generaties Y en Z; zij verschillen van de rest van de beroepsbevolking door hun gebruik van technologie; gemiddeld maken ze meer gebruik van Social Media en Whatsapp ten opzichte van andere generaties maar dat houdt niet in dat ze gaan voor vrijblijvendheid. Deze digital natives voelen zich het prettigst in een baan die voldoening geeft en waarin de werksfeer goed is, ze zoeken stabiliteit en baanzekerheid.

Maar naar een traditionele werkweek zijn ze dan weer niet op zoek, gemiddeld is vier dagen werken de wens en wordt de voorkeur gegeven aan flexibele werktijden. Net zoals een groot deel van de overige beroepsbevolking ziet de digital native hybride werken als de toekomst.

Bron: https://finance.nl/artikel/wat-verwacht-de-digital-native