Ondersteuning NOW eindafrekening

Alterim volgt de landelijke discussie over de uitwerking van en de controle op de eindafrekening NOW en wil graag een bijdrage leveren aan een efficiënte uitwerking. Deze uitwerking kan bestaan uit de begeleiding van het opstellen van de eindafrekening zelf en de afgifte van de benodigde ‘verklaring derde deskundige’. Ook kunnen we accountantskantoren ondersteunen bij de controle. Een juiste uitwerking van de eindafrekening in het kader van de bijdrage uit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is van groot belang voor uw onderneming, wij ondersteunen u daar graag bij met gedreven professionals en een gedegen aanpak.

Alle voorbereidingen zijn al gedaan; niet alleen beschikken wij over een team van gekwalificeerde, beschikbare professionals maar hebben wij ook de juiste tooling in huis. Daarnaast kunt u rekenen op een faire prijs die vooraf duidelijk met u wordt afgestemd. De ervaringen bij de ondersteuning van NOW 1 nemen we mee naar de afronding van NOW 2 en 3 en mogelijke latere regelingen. Het team van Huub Bröring heeft ruime ervaring met het standaardiseren, organiseren en optimaliseren van het proces om te komen tot een gecertificeerde eindafrekening. Kennis die u via gespecialiseerde professionals aangereikt krijgt.

Neemt u contact met ons op?

Huub Bröring, h.broring@alterim.nl of via 06 – 532 248 48

Neemt u contact met ons op?

Huub Bröring, h.broring@alterim.nl
of via 06 – 532 248 48