Transformatie zorgsector

De jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen van BDO Accountants & Adviseurs inzake de financiële situatie van de Nederlandse ziekenhuissector laat zien dat de sector de benodigde investeringen te wachten staan om de ziekenhuiszorg toekomst bestendig te maken en betaalbaar te houden. De accountants zien enkele belangrijke zaken die de omvorming van de zorgsector mogelijk moeten gaan maken. Eerste issue wat hierbij genoemd wordt is het businessmodel; hierbij dient te focus verlegd te worden naar een duurzame aanpak waarbij denken in gezondheid centraal staat. Vervolgens zou er verder gekeken moeten worden dan alleen naar externe financiering, er zou regionaal meer samengewerkt kunnen worden om kosten te delen maar ook om de zorg structureel effectief en efficiënt te verbeteren. Aangepaste contractafspraken met zorgverzekeraars, die er sowieso toch moeten komen vanwege COVID-19, creëren de gelegenheid versneld afscheid te nemen van het volume gedreven productie denken in de zorg. Als laatste punt wordt het door ontwikkelen van gelijkgerichte samenwerking essentieel genoemd; meer transparantie, eenvoud en de financiële prikkels op de juiste plekken zijn nodig om medisch specialistische zorg doelmatiger te organiseren en dragen bij aan een transformatie in het zorglandschap.

Doel van de benchmark is een algemeen beeld te schetsen, maar ook om de veerkracht van ziekenhuizen te bevorderen en een aantal gerichte adviezen te formuleren.