Verandering van spijs doet eten

Waarom deze start van mijn oproep. De ontwikkeling als professional is gebaat bij nieuwe inzichten, andere perspectieven en innovatieve groei. Mogelijk kun je die halen uit onbekend terrein waar de maatschappelijke bijdrage groot is.

Zo zijn we binnen Alterim voor onze opdrachtgevers op zoek naar financial-, business- en procescontrollers die kennis en ervaring van buiten naar binnen brengen. Neem bijvoorbeeld de woningcorporaties. Grote opgaven op het gebied van nieuwbouw en renovatie, verduurzaming en klimaatadaptatie alsmede het betaalbaar houden van de woonlasten voor de sociale doelgroep.

Hier vloeien interessante vraagstukken uit voort. Welke keuzes maak je binnen aanvaardbare financiële kaders? Welke rol kan digitalisering daarbij spelen en hoe zorg je voor een transparante verantwoording en robuuste financiële sturing?

Meer geconcretiseerd in een paar voorbeelden:

Voor financial control

Welke impact heeft de eis om “van het gas af te gaan” op de waardering van het vastgoed? Brengt het deelnemen aan een bouwstroom waardeerbare of niet uit de balans blijkende verplichtingen met zich mee? Welke impact heeft ESG op de in- en externe rapportage?

Voor business control

Hoe ziet een rendabele businesscase er uit voor tijdelijke woningen? Kan de corporatie de middenhuur wel realiseren binnen de context van financiering? Hoe worden voordelen uit de bouwstroom gemonitord?

Voor proces control

Welke impact heeft deelname aan een bouwstroom op het ontwikkel- en inkoopproces? Hoe krijgt de verruiming van de regels rondom woningtoewijzing zijn vorm? Hoe wordt de kwaliteit van data in continuïteit geborgd binnen de diverse processen?

Genoeg uitdagingen in een sector waar continu leren hand in hand gaat met aandacht voor een goede werk/privé balans.

Wil je meer weten neem dan contact op met onze specialist Huub Brõring (0653224848). Hij heeft al meer mensen van buiten de sector geënthousiasmeerd en met succes geplaatst.

Huub H. Bröring – Sectormanager Woningcorporaties