Verrijking proces werving door inzetten DISC methodiek

Interview met Marcel Stok, coach en recruitment consultant

Kun je de DISC methodiek kort toelichten?

De DISC methode zegt iets over iemands persoonlijkheid doordat je ziet welke gedrags- en communicatievoorkeursstijlen iemand heeft; hoe graag communiceren we met anderen, hoe willen we behandeld worden, welke omgeving heeft onze voorkeur en hoe raken we gemotiveerd.

Het Persoonlijk Alterim DISC profiel zoomt in op de competenties die voor de verschillende finance rollen van belang zijn. Bij aanvang van een werving- en selectietraject wordt met de opdrachtgever besproken welke competenties van belang zijn in de functie.

Door middel van de uitkomsten van een set vragen worden de competenties waar de kandidaat energie van krijgt vastgelegd. In een gesprek ontdekken we of dit beeld klopt of dat het er een nuance aangebracht moet worden. Zo ontstaat een goed beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat.

Op basis van deze uitkomsten, gecombineerd met de vakinhoudelijke capaciteiten, worden financials wel of niet uitgenodigd bij de opdrachtgever.

Waarom is Alterim hiermee gestart?

Wij zijn hier ruim een jaar geleden mee gestart omdat wij de behoefte voelden ons proces te optimaliseren en zowel financial als opdrachtgever bewuster te laten nadenken over wie ze zijn en, aan de andere kant, wie ze zoeken. Met het DISC-rapport en het CV kunnen we zo een nog scherper beeld geven aan de opdrachtgever van de kandidaten.

Op welke manier heeft dit jullie werkwijze verrijkt?

Een CV benadrukt opleiding en ervaring en ook een functieprofiel van een openstaande vacature onderstreept deze aspecten helder en duidelijk. Door met elkaar verder te kijken dan uitsluitend vaktechnische aspecten kun je nog gerichter werven en beter matchen. Zo kunnen wij de keuze voor de ene kandidaat ten opzichte van de andere beter motiveren.

Wij zeggen altijd “het CV brengt je aan tafel, de persoonlijkheid bepaalt of er een klik ontstaat tussen de financial en de opdrachtgever”. Door DISC zijn we nog beter in staat om te bepalen of die klik er gaat zijn.

Hoe ervaren jullie opdrachtgevers deze opzet?

Onze opdrachtgevers reageren enthousiast, door DISC direct in te zetten zitten we met elkaar nog veel bewuster in het proces. Daardoor begrijpen wij heel goed wie de opdrachtgever zoekt, en dat is wederzijds. Dat gevoel wordt bevestigd op het moment dat wij onze shortlist presenteren; daarvan wordt 90% uitgenodigd voor een gesprek.

Ook financials vinden het boeiend om op deze manier naar zichzelf te leren kijken en vrijwel iedereen herkent zich ook in de uitkomsten van de test. Het enthousiasme over de vacature groeit dan ook enorm, als blijkt dat er ook op persoonlijkheid een goede match is met de potentiële werkgever.

Interesse? Richt u zich dan s.v.p. tot Marcel Stok