Kennis van zaken

De financiële interim professionals die via Alterim ingezet worden hebben ruime ervaring in crisissituaties; zij kennen de stappen die genomen moeten worden, ontwikkelen effectief korte termijn (nood-)scenario’s, managen de cash en zorgen dat het bedrijf weer op de rails komt.

Het analyseren en implementeren van snelle herstelmogelijkheden is een tweede natuur van deze deskundigen; het spreekt voor zich dat deze aanpak in nauw overleg met de directie wordt uitgevoerd.
Een Quick scan, een onderzoek waarbij pijnpunten en verbetermogelijkheden in kaart gebracht worden, kan hierbij het proces versnellen.

Wanneer de afdeling bijzonder beheer van de bank betrokken is bij organisaties die in ‘zwaar weer’ verkeren is er behoefte aan sterke, onafhankelijke managers die emotioneel niet of nauwelijks betrokken zijn en overzicht houden.

Onze ervaring met crisismanagement en ‘bijzonder beheer’ situaties geeft de grootste garantie op succes.

  • Realistische keuzen maken die leiden tot haalbare en structurele oplossingen;
  • Duidelijkheid geven en commitment mobiliseren;
  • Stakeholdermanagement intern en extern;
  • Cash is king!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

"Essentieel zijn cash management en inzicht in de cijfers. Welke productlijnen dragen bij aan het resultaat? Waar liggen mogelijkheden tot besparingen en zijn er onderdelen die verlieslatend zijn die gestaakt of afgestoten moeten worden? Door hier kritisch naar te kijken wordt een belangrijke basis gelegd voor een organisatie die nu en ook in de toekomst levensvatbaar blijft".
Daniel - Business analist
"Overleven is noodzakelijk, maar ook in zwaar weer kun je dit menselijk doen. Tenslotte wil je na de crisis ook door met je leveranciers en je klanten. Door een onafhankelijke manager erbij te betrekken, kun je dit menselijk doen zonder dat je emotioneel mensen voortrekt".
Erika - Verandermanager
"In een crisis situatie is het van cruciaal belang samen te werken met mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Samen zorg je dat je overzicht krijgt en behoudt. Op basis van een gedegen analyse maak je planmatig keuzes en werkt deze uit. Dan kun je bouwen aan de toekomst en verbeteringen implementeren samen met de directie en medewerkers."
Susanne - Risk manager