Delen via

Business Controller

Het huisvestingsvraagstuk in Nederland kent op dit moment een historisch dieptepunt waar het de beschikbaarheid en betaalbaarheid betreft. De “wooncrisis” kenmerkt zich door lange wachtlijsten, exploderende prijzen en onevenredige woonlasten voor huurders. Maar ook verduurzaming en wonen en zorg moeten een prominente plek krijgen.

Vol ambitie probeert Hugo de Jonge in zijn nieuwe rol de regie te pakken om vooral Bouwen, Bouwen, Bouwen mogelijk te maken. Het sociale domein is daarbij vergeven aan woningcorporaties die onder grote maatschappelijke druk mede aan de basis staan van het oplossen van deze grotendeels sociale problematiek. 

Prachtige ondernemingen met zeer interessante vraagstukken die vanuit een solide bedrijfsvoering moeten worden ondersteund. Ondermeer valt te denken aan vastgoedsturing vanuit rendementsperspectief, gedigitaliseerde dienstverlening vanuit een 24/7 gedachte, datamanagement mede gebaseerd op een veelheid aan (openbare) bronnen en vraagstukken rondom treasury, fiscaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Open
  • Branche : Woningcorporatie

  • Functie : Business Controller

  • Locatie : Arnhem

Organisatie

Waar kom je te werken

Binnen het volkshuisvestingsdomein neemt Vivare een belangrijke regionaal gebonden plaats in. Vivare zorgt ervoor dat mensen met een kleine beurs een veilige woning hebben, die prettig en betaalbaar is. Dat doet Vivare in de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Overbetuwe, Renkum en Rheden. Als woningcorporatie staat Vivare midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Met een stevige en professionele organisatie is Vivare zichtbaar aanwezig in de wijken en staat ze dichtbij de mensen.

Bij Vivare werken ongeveer 250 gepassioneerde mensen in verschillende functies verdeeld over vier directies. De kernwaarden zijn bezielend, aanspreekbaar, doordacht en integer. Iedere dag is men op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

Vivare kenmerkt zich als een flexibele en financieel gezonde organisatie. En door goede samenwerking met haar partners, met dienstverlening die past bij deze tijd. Met haar jarenlange ervaring is zij een gevestigde naam zowel in het particuliere als zakelijke domein.

Vivare is voornemens in de komende jaren 2.000 nieuwe woningen te bouwen en circa 800 woningen per jaar te verduurzamen. Daarbij komen ook aspecten van circulariteit en klimaatadaptatie aan de orde.

Lees meer

Vacature

Binnen het team Control werk je samen met 9 collega’s aan het ondersteunen en adviseren van de organisatie in het efficiënt en effectief bereiken van de doelstellingen van Vivare en het beheersen van de risico’s die deze doelstellingen in de weg kunnen staan. Dit doet Vivare met een open en transparante houding en een nadruk op samen leren. De afdeling wordt aangestuurd door de directeur Financiën. 

Je bent (bedrijfseconomisch) sterk onderlegd en hebt talent om het management op strategisch en tactisch niveau te adviseren. Want als moderne business controller ondersteun je het management in haar belangrijke taak om de organisatie en de processen op beheerste wijze te sturen (financieel en niet financieel). Vivare werkt op basis van het three lines model. 

De eindverantwoordelijkheid voor de processen ligt in de eerste lijn. Hier vallen ook het behalen van doelstellingen en risicobeheersing onder. De tweede lijn wordt gevormd door de business controllers die (planmatig) aanvullende zekerheid verschaffen en (ongevraagd) adviseren over procesverbetering, risicobeheersing en het invullen van compliance.

De derde lijn tenslotte geeft een oordeel over de effectiviteit en efficiency en toetst onafhankelijk de wisselwerking tussen de eerste en tweede lijn. 

De procesvoering digitaliseert op hoge snelheid en kenmerkt zich door omvangrijke databestanden, repeterende transacties en goede mogelijkheden voor data-analyse. Daarnaast ligt het accent op financiële sturing, scenario analyse en vastgoedmanagement.

Verantwoordelijkheden:

De rollen en taken binnen business control worden binnen het team verdeeld op basis van kennis en ervaring. In aanvang komt je aandacht te liggen bij de directies Klant, Portfolio en Organisatie. Je werkzaamheden zijn deels uitvoerend maar vooral analyserend en adviserend;

Je bent een aanjager van het vernieuwen van de processen mede gebaseerd op de (nieuwe) IT applicaties. Je ondersteunt dataextractie vanuit de bestaande applicaties richting dashboards benodigd voor monitoring en sturing.;

Je draagt zorg voor adequate verantwoordings- en sturingsinformatie en geeft op basis van analyse zicht op verbeterpotentieel, concreet voer je interne controles uit en ben je betrokken en/of coördinerend bij de begroting, periodieke rapportages en de jaarrekening.

Je geeft wet- en regelgeving een continu gezicht waar het gaat om aspecten van compliance bijvoorbeeld bij woningtoewijzing, huurverhoging en de verkoop van woningen.

Lees meer

Vraag

Wat krijgt Vivare met jou in huis:

- Je beschikt over aantoonbaar HBO+/WO werk- en denkniveau in een bedrijfseconomische richting, eventueel aangevuld met RA of RC;

- Je weet niet alleen te overtuigen op inhoud maar zoekt nadrukkelijk de verbinding om zaken bespreekbaar te maken;

- Een teamplayer en eager om kennis te delen;

- Ervaring met data analyse en visualisering van data bijvoorbeeld met BI tooling is een must;

- Verbindend, onconventioneel en ziet altijd mogelijkheden.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Huub Bröring

Sectormanager Woningcorporaties

Aanbod

En wat geeft Vivare je ervoor terug:

- Een afwisselende uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;

- Een contract voor bij voorkeur 36 uur per week, flexibel in te vullen;

- Je wordt ingeschaald in schaal J van de CAO woningcorporaties  (maximaal € 5.235 o.b.v. 36 uur);

- Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een prestatiebeloning;

- Flexibele werktijden, ruime thuiswerkmogelijkheden, veel vrijheid in je functie;

- Heel veel ruimte om je te ontwikkelen binnen een ruim loopbaanbudget.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug