Delen via

Controller (Waalwijk)

Heb je al een ruime ervaring als controller en wil je die ervaring gebruiken om control op te zetten op een manier waar jij in gelooft? Hou je ervan om zowel financial als business control verantwoordelijkheid te hebben? En doe je dat graag bij een organisatie die midden in de samenleving staat? Dan is de Willem van Oranje Scholengroep op zoek naar jou!

Ingevuld
  • Branche : Onderwijs

  • Functie : Financial controller

  • Locatie : Waalwijk

Organisatie

Willem van Oranje Scholengroep is een oprecht betrokken scholengroep, die jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie die vanuit de protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is waar Willem van Oranje Scholengroep voor staat . Dit vraagt van medewerkers om een positieve levenshouding vanuit de visie en identiteit van de scholengroep.

De deelnemende sbo-, po- en voscholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van een Daltonschool voor speciaal basisonderwijs, onderwijs voor hoogbegaafden, een internationale schakelklas en een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium.

Lees meer

Vacature

De functie van Controller is nieuw binnen de organisatie en is onderdeel van de nieuwe ondersteunende dienst die opgezet wordt. Een ondersteunende dienst op termijn niet alleen voor Willem van Oranje Scholengroep, maar ook voor een collega schoolbestuur waarmee duurzame samenwerking wordt onderzocht. Deze rol brengt veel vrijheid en verantwoordelijkheid met zich mee.

De Controller is werkzaam voor het College van Bestuur van de scholengroep en de Directie van de verschillende schoollocaties. Hij/zij werkt vanuit het team Kwaliteit Control en Beleid (KCB) en intensief samen met de directeur personeelsontwikkeling en de directeur bedrijfsvoering. De primaire opdracht voor de Controller is om de kwaliteit van dienstverlening, advies en besluitvorming op het brede speelveld van Financiën en Control te verbeteren. Beleidsrijke planning en gedegen (financieel)meerjaren beleid zijn hierbij van grote meerwaarde, alsmede betrouwbare informatievoorziening.

Tot de verantwoordelijkheden behoren o.a.:

Fungeren als sparring partner voor de bestuurder

Zorgdragen voor het financieel meerjaren beleid van de stichting, de bestuurlijke dossiers en de bijbehorende informatievoorziening;

Uitvoeren van inventarisaties met betrekking tot voorgenomen(strategisch) beleid en financieel meerjarenbeleidsadviezen aan de bestuurder en het uitwerken van business cases en scenario’s.

Zorgdragen – als architect - voor de control functie (realiseren control framework) op stichtingsniveau 

Vanuit de rol van critical friend toezien op de werking van de internal governance

Opstellen van (management)rapportages, notities, analyses

Verantwoordt een functionele werking van risicomanagement en compliance binnen de stichting en zorgdragen voor een goed werkend risico- en beheerssysteem;

Lees meer

Vraag

WO werk en denk niveau (RC,QC, CPC)

Ruime ervaring als (Business) Controller

Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving binnen het onderwijs is een pré.

Affiniteit met onderwijs is een must

Lees meer

Jouw contactpersoon

Marcel Stok

Recruitment Consultant

Aanbod

De functie zit in schaal 12 die loopt tot 5699 Euro per maand

De functie valt binnen de CAO- voortgezet onderwijs met een eindejaarsuitkering van 8%

Omvang 3 tot 4 dagen (0,6 tot 0,8 fte)

55 vakantiedagen (op fulltime basis)

Lees meer