Delen via

Directeur controlepraktijk regio Midden

Voor acconavm zoeken wij een Directeur controlepraktijk, locatie Midden Nederland. Wil jij het verschil maken? Voor je klanten, je collega’s en voor jezelf? Heb je een aantal jaren leidinggevende ervaring en ook recent in de controlepraktijk?

Open
  • Branche : Accountantskantoren

  • Functie : Accountant (extern)

  • Locatie : Midden Nederland

Organisatie

Waarschijnlijk ken je acconavm; de grootste zelfstandige accountants- en adviesorganisatie in Nederland. Inmiddels brengen ze samen met 1000+ collega’s vanuit ruim 45 vestigingen hun klanten verder. Dit doen zij al meer dan honderd jaar.

Lees meer

Vacature

De directeur geeft leiding aan en is eindverantwoordelijke voor de Controlepraktijk van acconavm, in midden Nederland. De directeur vertaalt de visie en strategie van acconavm naar concreet meetbare doelen en weet deze in gezamenlijkheid met de medewerkers van de Controlepraktijk te realiseren. Haar of zijn basishouding kenmerkt zich door persoonlijke verantwoordelijkheid, intensieve onderlinge communicatie, een kritische houding naar het eigen functioneren en dat van de organisatie, en de continue drive om de kwaliteit van dienstverlening, medewerkers, producten en diensten te verbeteren. 

Verantwoordelijkheden:

- Kwaliteit van alle wettelijke en vrijwillige controles minstens op het niveau (toetsbaar) zoals vereist door wetgeving, gedrags- en beroepsregels. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in deze regels;

- Waarborging integere en beheerste bedrijfsvoering, onder andere door processen gericht op continue kwaliteitsverbetering (bijv. PDCA-cyclus);

- Bedrijfsmatige sturing op kwaliteit, efficiency, doorlooptijden, personeelsopbouw, commerciële slagkracht

- Opbouw en verdere uitbouw van het team van de Controlepraktijk dat in staat is de gewenste hoge kwaliteit te leveren binnen een integere bedrijfsvoering;

- Positioneren van de Controlepraktijk binnen de netwerkorganisatie en waarborgen van goede onderlinge samenwerking met de andere bedrijfsonderdelen.

- Borgen van vaktechnische kwaliteit en het opstellen en uitvoeren van plan om het kwaliteitsbeheersingssysteem continu te verbeteren;

- Draagvlak creëren en vergroten betrokkenheid van de medewerkers van de Controlepraktijk bij verbeteringen en verdere professionalisering;

- Het coachen, ontwikkelen en beoordelen van de externe accountants en medewerkers op basis ontwikkelings- en opleidingsplannen.


Lees meer

Vraag

- Register accountant, tekeningsbevoegd extern accountant;

- Minimaal 7 jaar ervaring in een leidinggevende functie;

- Minimaal 10 jaar relevante ervaring in de controlepraktijk.


Competenties

- Sterke professioneel-kritische houding: kan dit overbrengen naar controleteams en klanten;

- Beroepsethiek: geeft het goede voorbeeld bij de naleving van hoge sociale en ethische normen die verwacht worden van een directeur; gewetensvolle oordeels- en besluit vorming;

- Evenwichtige stabiele persoonlijkheid die natuurlijk gezag uitstraalt; 

- Goede manager: heeft overzicht over wat een kwaliteit gerichte accountantsorganisatie nodig heeft om succes te boeken; kent een proactieve zakelijke basishouding en hanteert nauwgezette discipline en is in staat om op procesmatige wijze de bedrijfsvoering te verbeteren;

- Steunmobilisatie en stimulerend: toont persoonlijk leiderschap, enthousiasmeert betrokken accountants en medewerkers en laat hen steun verlenen aan wat de Controlepraktijk wil bereiken en stimuleert hun ontwikkeling;

- Kwaliteitsgericht werken: is gewend te werken met een kwaliteitsstelsel met waarborgen, bewaakt de PDCA cyclus en gebruikt dossier reviews om processen en kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

- Netwerken: is intrinsiek gemotiveerd om resultaatgericht samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en het op een oorspronkelijke en meelevende wijze met belangenvraagstukken om kunnen gaan

Lees meer

Jouw contactpersoon

Aanbod

Bij acconavm krijg je gewoon een goed salaris, je gaat echt goed werk doen en zij helpen je alles uit jezelf te halen.

Kwaliteit staat boven kwantiteit, daarom krijg je bij acconavm de tijd en ruimte om je werk echt goed te doen. Ook helpen ze je met de acconavm academy en persoonlijke coaching om jezelf nog verder te ontwikkelen. Ze geloven dat goed in je vel zitten cruciaal is om goed te kunnen presteren. Daarom heeft een goede werk-privé-balans prioriteit en krijg je 30 vakantiedagen zodat je op tijd een welverdiende pauze kunt pakken. 

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug