Delen via

Directeur Financiën, Control en Zorgcontractering

Voor GGZ-organisatie Altrecht zoeken wij een vakinhoudelijk, stevige en communicatieve Directeur Financiën, Control en Zorgcontractering.

Open
 • Branche : Zorginstellingen

 • Locatie : Utrecht/ Zeist, met mogelijkheden tot thuiswerken

Sluitingsdatum: 28-06-2022

Organisatie

Altrecht is een complexe dynamische organisatie voor (hoog)specialistische GGZ. Naast een sterke regionale verankering in Utrecht, kent Altrecht voor een aantal specifieke Top GGZ functies een landelijk werkgebied. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. De patiënt en zijn of haar naasten staan bij Altrecht voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele proces van herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd. Bij Altrecht werken ongeveer 2.300 medewerkers (1.500 fte). Daarnaast heeft Altrecht een tweetal deelnemingen voor forensische zorg (Fivoor) en basisGGZ (IMN).

Om de zorg zo dicht en breed mogelijk bij de patiënt aan te bieden zijn de behandelteams sinds 1 januari 2022 ondergebracht in vier regio’s: Utrecht Stad, Utrecht Zuidoost, Lekstroom en Utrecht-West. Dit zijn tevens de vier resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Daarnaast is Altrecht de regionale speler voor de acute ggz, dit wordt regio-overstijgend aangeboden vanuit de RVE Acute Psychiatrie.

Elke RVE heeft een duaal directieteam dat bestaat uit een inhoudelijke en een bedrijfsvoerende directeur. De vier directeuren van de ondersteunende diensten: HRM, Financiën, Control & Zorgcontractering, Informatisering & Zorgadministratie, Vastgoed & Facilitair en de bestuurssecretaris, maken naast hen eveneens deel uit van het managementteam.

Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek willen een leven zoals de meeste mensen dat willen. Altrecht ondersteunt hen daarom bij hun ontwikkeling van (lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer zo goed mogelijk kunnen innemen. Het is van belang patiënten weer hoop te geven en uitzicht op een leven dat hij of zij zelf wil leiden. Dit kunnen zij niet alleen. Zij doen het samen met naasten en met (informele) netwerkpartners. De inbreng van Altrecht is psychiatrische diagnostiek en behandeling. Altrecht blijft zich ontwikkelen om de zorg steeds verder te verbeteren door behandelingen samen met patiënten en hun naasten te evalueren, door mensen op te leiden en door praktijkgericht onderzoek te doen.

De afdeling Financiën, Control en Zorgcontractering (FC&Z) wil bijdragen aan de missie van Altrecht door zorg te dragen voor het optimaal in control zijn van de organisatie, waarbij Altrecht haar doelen bereikt en efficiënt en effectief resultaten behaalt. FC&Z realiseert actueel inzicht in prestatie en bedrijfsvoering van de organisatie, vergroot het sturend vermogen van management en maakt verbeteracties in optiek van doeltreffendheid en doelmatigheid mogelijk. Op basis van de PDCA cyclus (van contractering tot budgettering tot rapportering tot advisering) biedt FC&Z haar diensten aan. Dit doen zij vanuit een kritische houding (partner) die bijdraagt aan goede besluitvorming en uiteindelijk goede resultaten.

Lees meer

Vacature

Op financieel organisatorisch gebied heeft Altrecht momenteel te maken met een aantal grote uitdagingen, waarmee de Directeur FC&Z zich bezighoudt. Hieronder staan deze aspecten opgesomd en hieruit komt de focus van de functie-inhoud naar voren.

Algemeen

 • Organisatieverandering: actieve rol binnen directie- en bedrijfsvoeringteam;
 • Leidinggeven aan en coachen van de teams Financiën, Control, Interne Controle en Zorgverkoop (ca. 20 personen);
 • Fungeren als contactpersoon voor financiers (WFZ-banken), accountant en deelnemen aan de Auditcie;
 • Vergroten van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, zowel intern als naar externe stakeholders;
 • Ontwikkeling stuurinformatie en rolling forecast;
 • (Zorg)exploitatie verbeteren/monitoren;
 • Begrotingsproces;
 • Afhandeling Corona regelingen;
 • Nieuwe bekostiging (Zorgprestatiemodel);
 • Herinrichting locatie Zeist en meerjaren-vastgoed plan;
 • Overgang naar Horizontaal Toezicht;
 • Bijdragen aan doorontwikkeling BI / data-science.

Professionaliseringsslag zorgverkoop

 • Mogelijk herstructurering;
 • Maken portfolio keuzes;
 • (Inhoudelijke) onderhandelingen en meerjarenafspraken (Zorgverkoop) voor de verschillende domeinen ZVW, WLZ en gemeentelijke contracten;
 • Vormgeven ondersteunende applicatie. Duidelijke vastlegging en transparantie.

Financiële administratie/jaarrekening kwaliteitsslag en mogelijk kwantiteit

 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid van registratie(s);
 • Inhoudelijk verbeteren, versoepelen en tijdig jaarrekening(traject);
 • Inbedden financial control (o.a. liquiditeitspositie).

Control kolom versterken en uitbouwen (kwantitatief en kwalitatief)

 • Onderbezetting door vacatures;
 • Doorontwikkeling Management Informatie en adviesfunctie;
 • Verdelen van concern control taken binnen team business control;
 • Versterking sturing deelnemingen Fivoor en IMN.

Lees meer

Vraag

 • Afgeronde economische studie op academisch niveau, bij voorkeur aangevuld met RA/RC;
 • Aantoonbare ervaring met en kennis van de GGZ- en/of ziekenhuisbranche;
 • Leidinggevende ervaring als directeur / manager finance & control, manager planning & control of concerncontroller;
 • Kennis van en ervaring met risicomanagement, fiscaliteit en het opstellen van bedrijfsmodellen en business cases;
 • Gedegen kennis van planning en control en governance vraagstukken (in de zorg);
 • Goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden binnen een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van stakeholders;
 • Beschikt over de vaardigheden om de afdeling binnen Altrecht stevig en herkenbaar te positioneren en door te ontwikkelen;
 • Stevige sparringpartner op het gebied van zorgcontractering;
 • Weet collega's te inspireren, te laten ontwikkelen en optimaal te laten renderen;
 • Is nadrukkelijk klant- en resultaatgericht;
 • Beschikt over uitstekende adviesvaardigheden op directie- en bestuursniveau;
 • Uitdragen en voorleven van de kernwaarden van Altrecht: passende zorg, verbinding, vertrouwen en (veer)kracht.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Arthur Torn

Partner Zorg

Alterim zorgt voor uw Financials!

Aanbod

 • Een interessante en uitdagende functie in een belangrijke regionale GGZ organisatie met betrokken en professionele medewerkers;
 • Een prettige werkplek in Utrecht/ Zeist, met mogelijkheden tot thuiswerken;
 • Je komt te werken in een team met collega's, die in de startblokken staan om samen met jou de organisatie verder te professionaliseren;
 • Een jaarcontract met de intentie dit daarna om te zetten in een vast dienstverband;
 • Het salaris voor deze functie is marktconform, conform de cao GGZ.

Solliciteren op deze functie kan tot en met 28 juni 2022.

Lees meer

 • Solliciteren
 • Solliciteren
 • Bel mij terug