Financial Controller

Ben jij de sociaal en communicatief vaardige financial die analytisch sterk is en affiniteit heeft met onderzoek en onderwijs?

Alterim zoekt voor het FSSC van de Rijksuniversiteit Groningen een

Financial Controller – Groningen 

  Financial Controller
 • Onderwijs
 • Groningen
 • 38 uur
 • Schaal 11 CAO Nl. Universiteiten
 • HBO/ WO
Hanneke van Dooren

Hanneke van Dooren

Vacature

Als Financial Controller val je hiërarchisch onder het hoofd van het team Financial Control maar vervul je de rol voor en bij de faculteit waar je portefeuillehouder voor bent. 

Om de ambitie, visie en doelen te realiseren, zorg je in de volle breedte van de faculteit voor de controlling systemen, processen en informatie (directe en indirecte bronnen). Je bent  medeverantwoordelijk voor alle facetten van informatievastlegging en -voorziening en vervul je zowel de Financial Control als de Management Control taken.

Je hebt een belangrijke rol in het koppelen van de primaire processen onderwijs en onderzoek en de financiën. Alles om het faculteitsbestuur/directie en instituutsdirecteuren concrete handvatten te geven om bedrijfsprocessen te kunnen sturen, evalueren en bijsturen. 

Minstens zo belangrijk als de inhoudelijke rol, is de verbindende rol die de Financial Controller speelt tussen het FSSC en de wetenschappelijke staf die je ondersteunt en adviseert. 

Bij alles wat je doet, staat kwaliteit voorop.

Verantwoordelijkheden:

 • Bewaken juiste toepassing juridische/beleidskaders
 • Wet- en regelgeving;
 • Instellingsbeleid en -kaders;
 • Ondersteunen en monitoren van de implementatie van facultair-/afdelingsbeleid. 
 • Adviseren, plannen en begroten
 • Beoordelen van en adviseren over nieuwe plannen, initiatieven, investeringsvoorstellen of gelieerde ondernemingen;
 • Opstellen facultaire/afdeling jaarplannen en begrotingen.
 • Toetsen/analyseren/rapporteren/adviseren
 • Samenstellen en beoordelen van maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, inclusief analyse van afwijkingen;
 • Opstellen van interne en externe rapportages;
 • Begeleiden externe reviews subsidieverstrekkers;
 • Analyseren trends (o.a. opvolgen van rendement- en fte-ontwikkeling en contracten van personeel);
 • Beoordelen balansrekeningen, verbands-controles, interne waardenkringloop, afstemming over voortgang projecten en de onderhandenwerkpositie.
 • Processen
 • Bewaken efficiency van gehanteerde bedrijfseconomische methoden, processen, technieken en organisatievormen;
 • Interne controle op volledige en tijdige verantwoording van de opbrengsten alsmede controle op afgrenzing.
 • Ontwikkelen van de afdeling/rol/middelen:
 • Ontwikkelen en professionaliseren van de projectadministratie en -control;
 • (Doen) ontwikkelen van systemen en procedures en instrumenten gericht op betrouwbare verantwoording van informatie;
 • (Mee) Voorbereiden beleid t.b.v. middellange termijn risicomanagement.

De organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten, met ongeveer 6.000 medewerkers biedt zij kwalitatief hoogstaand onderwijs en is zij internationaal georiënteerd. 

Zakelijk omgaan met beschikbare middelen is gemeengoed binnen de RUG. Om op elk moment de vinger aan de financiële pols te kunnen hebben, heeft de RUG steeds meer van de planning, beheersing en verantwoording met betrekking tot financiële middelen gecentraliseerd. De gecreëerde eenduidigheid bevordert de mate waarin er grip is op de financiën. Daarmee realiseert de RUG een stabiele en betrouwbare stroom aan sturingsinformatie voor zowel CvB als faculteiten en diensten.

De afdeling:
De financieel-economische functie bestaat uit het Financial Shared Service Centre (FSSC) en de corporate functies, Corporate Control, Internal Audit en Governance Officer. Functioneel behoren daarbij ook Project- en Management Control. Het FSSC is georganiseerd in de teams Accounts Payable, General Ledger, Financial Control, Functioneel Applicatie Beheer en Functioneel Project Control.

Vraag

 • Afgeronde WO/HBO-opleiding Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde en academisch werk- en denkniveau;
 • Analytisch sterk, proactief en doortastend;
 • Een verbinder, sociaal en communicatief zeer vaardig, kritisch met een positieve insteek;
 • Vernieuwend, resultaatgericht, loyaal;
 • Beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne;
 • Goede Nederlandse en Engels taalvaardigheid, mondeling en schriftelijk;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Aanbod

 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.332 tot maximaal € 5.929 bruto per maand bij een fulltime dienstverband; salarisschaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten (01/04/23 – 30/06/24);
 • Vakantiegeld (8%);
 • Eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Verlof; 232 uur (bij fulltime, 38 uur);
 • Pensioen: ABP.