Delen via

Group Controller (Amsterdam)

Hou je ervan om de P&C cyclus verder te verbeteren op het gebied van kwaliteit, tijdigheid en standaardisering? Sta je stevig in je schoenen om vanuit onafhankelijkheid rapportages te maken voor het Bestuur en de Raad van Toezicht? Werk je graag in een maatschappelijk zeer betrokken organisatie die altijd in beweging is, waar een organisatieverandering gaat plaats vinden waar je aan kunt bijdragen? Dan is VluchtelingenWerk Nederland op zoek naar jou!

Ingevuld
  • Branche : Non-profit

  • Functie : Financial controller

  • Locatie : Amsterdam

Organisatie

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ondersteund vanuit een centrale organisatie in Amsterdam wordt in vijf regio’s dagelijks invulling gegeven aan deze missie.  

In haar werk stelt VluchtelingenWerk zowel de rechten als de behoeften en capaciteiten van vluchtelingen centraal. VluchtelingenWerk volgt ook steeds actiever de situatie aan de Europese buitengrenzen en in regio's van herkomst en wordt daardoor mede een internationaal opererende organisatie. Dit is de ambitieuze agenda van VluchtelingenWerk voor de komende periode.

Lees meer

Vacature

De belangrijkste werkzaamheden:

•Strategisch en tactisch sparringpartner van Bestuur & management;

•Verzorging van de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslaglegging;

•Advisering en ondersteuning van het Bestuur over de administratieve organisatie, interne controle, interne bedrijfsvoering en een verantwoord bestuur;

•Zorgen voor een adequaat managementinformatiesysteem op alle niveaus binnen de organisatie;

•Het gevraagd en ongevraagd uitvoeren van ad-hoc financiële en bedrijfsmatige analyses;

•Ondersteunen, coachen en begeleiden van de controller Landelijk Bureau en de hoofden bedrijfsvoering c.q. stichtingscontrollers op hun vakterrein.

Lees meer

Vraag

•WO werk- en denkniveau;

•Ervaring met veranderprocessen;

•Ervaring met het werken in complexe en/of politieke organisaties;

•Excel-kennis op gevorderd niveau;  

•Ervaring met het inrichten en onderhouden van Business Intelligence omgevingen. 


Persoonlijke kenmerken

•Analytisch;

•Resultaatgericht;

•Kritische houding;

•Integer;

•Organisatiesensitief;

•In staat om mensen mee te nemen vanuit de inhoud.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Marcel Stok

Recruitment Consultant

Aanbod

•Functie is ingedeeld in schaal 12 die loopt van 3.738 tot 5.801 euro per maand o.b.v.36 uur per week;

•Individueel keuzebudget van 16,94% van het brutosalaris;

•Loopbaanbudget van 1,5% van het brutosalaris;

•Goede pensioenregeling;

•Bovenal een organisatie waar mensen werken met passie! 

Lees meer