Delen via

Hoofd Administratieve Dienst a.i.

Voor een klant van Alterim, actief in medisch specialistische zorg, zoeken wij een Hoofd Administratieve en Economische Dienst a.i.

Open
  • Branche : Zorginstellingen

  • Locatie : Arnhem

Organisatie

Dit bespreken we graag in een persoonlijk gesprek

Lees meer

Vacature

De HEAD a.i. is belast met het adviseren en ondersteunen de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het financieel en administratief beleid en is lid van het managementteam. Het managementteam vergadert op donderdagochtend 1x2 weken.

Verricht onderzoek, analyseert en verwerkt onderzoeksgegevens tot beleidsinformatie en beleidsvoorstellen op strategisch niveau en doet voorstellen voor implementatie. Begeleidt het begrotingstraject binnen de organisatie en stelt (mede) de meerjarenbegroting op. 

Er is sprake van het, gezamenlijk met de bestuurder, voeren van extern overleg zoals het overleg met zorgverzekeraars, banken etc. Er wordt leiding gegeven aan de financiële administratie (ca. 3 fte).

Plaats in de organisatie

Ontvangt leiding van de Raad van Bestuur. Geeft leiding aan de medewerkers van de financiële administratie (ca. 3 fte).

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

Leidinggeven aan de economisch administratieve dienst.

Realiseren en uitvoeren van het vastgestelde financieel economisch organisatiebeleid.

Adviseren van de Raad van Bestuur en management ten aanzien van financieel beleid.

Opstellen van de planning en controlcyclus (o.a. investerings- en exploitatiebegroting)

Voeren van onderhandelingen met zorgverzekeraars en financiers.

Uitvoeren van treasury (geldbeheersing-) activiteiten.

Opstellen financiële (kwartaal)rapportages, (liquiditeit)prognoses, e.d.

Aanleveringen (kwartaal)rapportages aan derden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, banken, WFZ en het beantwoorden van financiële vragen.

Lees meer

Vraag

We zoeken een, gezien de grootte van de afdeling, hands-on Hoofd FA: 

Verder:

Bekendheid met de DBC systematiek in de medisch specialistische zorg is een voorwaarde.

Bekendheid met o.a. AFAS, het EPD HIX en VECOZO is een belangrijke pré. 

Moet beschikken over een “hands-on” mentaliteit en zich willen verdiepen in systemen en (financiële) informatie / gegevens 

Lees meer

Jouw contactpersoon

Marlon Dolman

Consultant Interim Zorg

Alterim zorgt voor uw Financials!

Aanbod

Dit betreft een opdracht voor 2-3 dagen per week, start uiterlijk 1 juni.

De duur is nog niet bekend, inschatting 3 maanden

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug