Delen via

Manager F&C

Voor het innovatieve Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) zoeken wij een stevige Manager Finance & Control. Een ondernemende en resultaatgerichte Manager Finance & Control die met energie en lef sturing geeft aan de Finance & Control organisatie en die begrijpt waar het in de business echt om gaat. Iemand die creatief meedenkt over en werkt aan een duurzame inrichting van een gezonde bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de gestelde doelen. Precies wat jij zoekt? Lees dan meer over deze uitdagende functie.

Selectie gestart
  • Branche : Zorginstellingen

  • Functie : Manager Finance & Control

  • Locatie : Doetinchem

Organisatie

In het gastvrije regionale Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 vaste medewerkers dagelijks klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan deskundigheid en veiligheid van de patiënt en zorg voorop. Door samen te werken met de regiopartners levert het ziekenhuis een belangrijke bijdrage aan de regiovisie (‘De Gezondste Regio’) 

Het ziekenhuis is voornemens om een nieuwe locatie langs de A18 te gaan bouwen. Hiertoe is men in gesprek met financiers en met regionale partners. De nieuwbouw zal begin 2026 in gebruik worden genomen.

Lees meer

Vacature

Om het Slingeland Ziekenhuis te ondersteunen en mee te helpen in het goed uitvoeren van haar ambities in een complex, dynamisch en continue veranderend krachtenveld is het Slingeland op zoek naar een vakinhoudelijk stevige, verbindende, ondernemende en resultaatgerichte Manager Finance & Control die met energie en lef sturing geeft aan de Finance & Control organisatie en die begrijpt waar het in de business echt om gaat. Iemand die creatief meedenkt over en werkt aan een duurzame inrichting van een gezonde bedrijfsvoering gericht op het realiseren van de gestelde doelen.

Samen met de Raad van Bestuur en het managementteam wordt op daadkrachtige wijze invulling gegeven aan de missie en visie van het Slingeland Ziekenhuis. Ook draag je bij aan de continuïteit van het zorgproces door het ontwikkelen en realiseren van een gezond financieel beleid.

De Manager Finance & Control is verantwoordelijk voor de teams financiële administratie, salarisadministratie, business control, BI, zorgcontrol en inkoop. Een goed stabiel team van zo’n 45 medewerkers. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn;

--Het bouwen aan en door ontwikkelen van een professioneel en klantgericht team;

-Adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de performance van de organisatie, risico’s in de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie;

-Denkt actief mee bij het realiseren van de doelen en ontwikkelingen in het Slingeland Ziekenhuis;

-Is verantwoordelijk voor Zorgverkoop en maakt deel uit van de Stuurgroep Zorgverkoop;

-Draagt zorg voor het opstellen van de jaarlijkse exploitatie-, liquiditeits- en investeringsbegroting en de productieberekening, mede aan de hand van de (meerjaren) beleidsplanning;

-Draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening en productierapportage en de financiële verslaglegging aan derden;

-Bewaakt de AO/IC cyclus en draagt in overleg met Raad van Bestuur zorg voor verbeteracties;

-Adviseert de Raad van Bestuur over de meest efficiënte vormen van treasury en de ontwikkeling van werkkapitaal;

-Is gesprekspartner van het Medisch Specialistisch Collectief voor wat betreft financiële onderwerpen; 

-Draagt bij aan het realiseren van de nieuwbouw door de financieringsbehoefte van de organisatie in kaart te brengen in relatie tot de investeringen;

-Draagt bij aan het realiseren van gedegen stuurinformatie.

Lees meer

Vraag

De Manager Finance & Control is een professional met een universitaire opleiding (bedrijfseconomie / bedrijfskunde), eventueel aangevuld met RA, RC en/of MBA, en met bij voorkeur financieel-economische kennis van de zorg.

Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende managementfunctie in een complexe organisatie in de publieke sector (bij voorkeur ziekenhuisorganisatie) en/of het bedrijfsleven strekt tot aanbeveling;

Zij/hij is een prettige maar stevige persoonlijkheid die als vanzelf de verantwoordelijkheid neemt, coacht en goed kan samenwerken en collega’s meeneemt in een verander- en ontwikkeltraject. Van belang is dat zij/hij aansluiting heeft bij het midden- en hoger management. Die aansluiting bepaalt in hoge mate de effectiviteit van haar/zijn acties om tot verbetering van de processen en de resultaten te komen. 

De Manager Finance & Control onderhoudt een directe en vertrouwelijke relatie met de Raad van Bestuur. Zij/hij informeert de Raad van Bestuur op de genoemde resultaatgebieden en is daarbij ook sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Daarbij ondersteunt de manager Financiën & Control de overleggen met de Raad van Toezicht, de banken, het Waarborgfonds, en de verzekeraars. 

Gegeven het bovenstaande is de Manager Finance & Control  een ondernemende en resultaatgerichte vakvrouw of vakman met veel gevoel voor processen en de interne dynamiek, met vermogen om snel te schakelen met RvB en (team)managers.

Competenties:

-Initiatiefrijke en creatieve persoonlijkheid, straalt vertrouwen uit en is toegankelijk; 

-uitstekende verbinder en samenwerkingsgericht;

-boven de materie kunnen staan;

-kan goed omgaan met tegengestelde (politieke) belangen;

-ondernemend, innovatief en resultaatgericht;

-open, transparant en laagdrempelig;

-gevoel voor mensen en hun specifieke belangen en drijfveren.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Arthur Torn

Partner Zorg

Aanbod

Marktconform salaris op basis van CAO Ziekenhuizen.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug