Delen via

Manager Finance & Control

Hou je ervan om in een no-nonsense omgeving te werken met collega’s die met veel enthousiasme werken aan het steeds verder professionaliseren van de organisatie? Begrijp je de administratieve kant van finance maar vind je het nog veel leuker om Business Control op te zetten? En werk je graag in een informele organisatie waar je veel invloed hebt? Dan ben jij de bruggenbouwer waar GO! Kinderopvang naar op zoek is!

Ingevuld
 • Branche : Non-profit

 • Functie : Manager Finance & Control

 • Locatie : Lelystad

Organisatie

GO! Kinderopvang staat voor betrouwbare, betrokken en betaalbare kinderopvang zonder winstoogmerk. In deze organisatie staat naast het kind de medewerker centraal. De organisatie is in ontwikkeling naar een meer marktgerichte organisatie waar het servicebureau de organisatie professioneel ondersteunt. De cultuur is te kenmerken als dynamisch, open, informeel en betrokken met aandacht voor de mensen.

Lees meer

Vacature

De functie van Manager Finance & Control richt zich op het maken van analyses, rapportages, verbetervoorstellen voor de (financiële) processen en het aansturen van de financiële afdeling. Daarnaast is de manager Finance & Control
ondersteunend en adviserend aan MT en leidinggevenden.

Doel van de functie 

 • De Manager Finance & Control stelt in samenspraak met de bestuurder en MT de begroting op en geeft advies aan de bestuurder, managementteam en leidinggevenden over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en bewaken van de uitvoering ervan;
 • De Manager Finance & Control geeft tevens advies over het verbeteren van de informatiestromen en processen in de organisatie;
 • Daarnaast stelt de Manager Finance & Control de managementrapportages en het jaarverslag op en voert analyses uit zodat er voldoende en juiste stuurinformatie is om besluiten op te nemen;
 • De Manager Finance & Control signaleert marktontwikkelingen en gebruikt deze in voorspellingen en aanbevelingen aan het management. De Manager Finance & Control zet opgedane inzichten om naar strategische doelstellingen. 

Plaats in de organisatie 

De Manager Finance & Control ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder en geeft leiding aan de financiële administratie.

Resultaatgebieden 

Jaarcyclus financiële besturing

 • Opstellen begroting;
 • Coördineert en adviseert managers over het opstellen van plannen. Coördineert de informatieverzameling voor het opstellen van een financieel (meer)jarenbeleidsplan, de begroting, bedrijfsrapportages en het jaarverslag; 
 • Verzorgt managementinformatie, zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Maakt samenvattingen, trekt conclusies en geeft de bestuurder het managementteam en leidinggevenden gevraagd en ongevraagd advies over te nemen maatregelen; 
 • Beoordeelt plannen die door managers zijn opgesteld. Houdt hierbij rekening met de financiële effecten op zowel de korte als de lange termijn; 
 • Geeft advies over fiscale aangelegenheden, subsidie mogelijkheden, fondsen e.d.; 
 • Functioneert als vraagbaak voor financieel-economische vraagstukken; 
 • Adviseert en toetst liquiditeitenbeheer, beleggingen en debiteurenbeheer; 
 • Draagt zorg voor een doelmatige informatieverschaffing voor de beleidsvoering; 
 • Houd toezicht op de juiste uitvoering van het treasurybeleid.

Resultaat: 

Jaarcyclus uitgewerkt, zodanig dat Raad van Toezicht, Raad van bestuur en leidinggevenden van de benodigde informatie zijn voorzien en financiën beheerst en verbeterd kunnen worden. 

Uitvoering financieel beleid bewaken 

 • Geeft leiding aan de financiële administratie;
 • Verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige financiële administratie; 
 • Stelt algemene plannings- en control principes, richtlijnen en procedures van de organisatie op; 
 • Voert evaluaties uit van de bedrijfs- en administratieve processen en informatiesystemen met betrekking tot de betrouwbaarheid;
 • Toetst de realisatie van het financieel beleid door middel van registratie, controle en budgettering;
 • Monitort en signaleert op de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële- en salarisadministratie en het managementinformatiesysteem van de organisatie. 

Resultaat: 

Uitvoering financieel beleid bewaakt, zodanig dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is om indien nodig bij te sturen en de gegevens in de financiële administratie op juistheid en volledigheid te controleren. 

Werkprocessen verbeteren en faciliteren 

 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie; 
 • Ondersteund bij het doorvoeren van verbeteringen in de werkmethoden en procedures; 
 • Heeft een actieve inbreng bij het continue proces van kwaliteitsverbetering; 
 • Onderhoudt daartoe contact met adviesbureaus; 
 • Participeert in interdisciplinaire project- en werkgroepen, ook als projectleider; 
 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering van automatiseringssystemen. 

Resultaat: 

Werkprocessen verbeterd en gefaciliteerd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. 

Externe contacten

 • Onderhoudt contact met externe adviseurs;
 • Onderhoudt contact met de accountant van GO!;
 • Onderhoudt contacten met andere externen zoals samenwerkingspartners en het landelijke netwerk voor controllers.

Resultaat:

Contacten onderhouden zodat voldaan wordt aan de verplichtingen en controle voorschriften en samenwerking soepel verloopt vanuit actuele kennis.

Lees meer

Vraag

Kennis 

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van het werkveld kinderopvang is een pré;
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid;
 • Kennis van de organisatorische processen en de richtlijnen van de onderneming;
 • Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten; 
 • Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. 

Specifieke functiekenmerken 

 • Analytisch vermogen; 
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers uit het eigen team maar zeker ook de collega’s waarmee samengewerkt wordt. 
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens; 
 • In staat zijn onder tijdsdruk te kunnen presteren in verband met de werkzaamheden met deadlines en waarbij verstoring een rol kan spelen; 
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;
 • Kunnen acteren en opereren in een politiek krachtenveld.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Aanbod

 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar voor 36 uur die bij goed functioneren wordt verlengd;
 • Een salaris conform de cao kinderopvang, schaal 12 (minimaal € 4.002,- en maximaal € 5.458,- per maand op basis van een 36-urige werkweek);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en eindejaarsuitkering van 2%;
 • Scholing om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen.

Lees meer