Delen via

Manager Finance & Control

Hou je ervan om in een no-nonsense omgeving te werken met collega’s die met veel enthousiasme werken aan het steeds verder professionaliseren van de organisatie? Begrijp je de administratieve kant van finance maar vind je het nog veel leuker om Business Control verder op te zetten? En werk je graag in een informele organisatie waar je veel invloed hebt? Dan ben jij de bruggenbouwer waar Combiwel naar op zoek is!

Selectie gestart
  • Branche : Welzijn

  • Functie : Manager Finance & Control

  • Locatie : Amsterdam

Organisatie

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk. 

Combiwel is onderverdeeld in vijf werkorganisaties (stichtingen), elk met een eigen identiteit, herkenbaar voor de bewoners van de stad, de gemeente Amsterdam als opdrachtgever, de samenwerkingspartners en natuurlijk de eigen medewerkers. Het geheel wordt ondersteund door een gemeenschappelijk bedrijfsbureau (Combiwel Amsterdam: shared services). De gezamenlijke – voornamelijk gesubsidieerde - omzet van deze groep van stichtingen bedraagt EUR 33 miljoen.

De werkorganisaties zijn:

- Combiwel voor Kinderen: een organisatie VVE, kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning. 

- Buurtteams (voorheen: Maatschappelijke dienstverlening en schulddienstverlening):  een organisatie voor preventie, ondersteuning en hulp, collectief en individueel. 

- Buurtwerk: een projectorganisatie die actief burgerschap faciliteert en vanuit de wijken georganiseerde activiteiten en -interventies ondersteunt. 

- Combiwel Kamers met Kansen (Projecten): Kamers met Kansen (KmK) huisvest en begeleidt jongeren met hoog risico op schooluitval of op verlies van dagbesteding.

- Combiwel Amsterdam: de algemene stichting die wordt aangestuurd door de Algemeen directeur en waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt. Tevens zijn de ondersteunende diensten van Combiwel hier onder gebracht.

Lees meer

Vacature

We werken als Combiwel naar een organisatie waar we ‘met lef en lol op zoek zijn naar bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een (evolutief) doel, concrete eerste stappen, scherpere kaders en meer eigenaarschap en autonomie voor teams en medewerkers. Dit vergt een omslag in denken en werken. Daarom zetten we in op de kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers, het scherper organiseren van (bedrijfs)processen en het sturen op cijfers en resultaten. 

Dit heeft consequenties voor de interne organisatie. Die organisatie van de toekomst vraagt om medewerkers van de toekomst: modern, resultaatgericht en tweebenig kunnen opereren. Een scherper zicht en sturing op prestaties, financiën en indicatoren nodig. De organisatie als geheel en de afdeling an sich hebben hier nog een stap in te zetten.

De manager Finance & Control geeft op een inspirerende wijze leiding aan een team van Business Controllers,  Financieel Analisten en administratief medewerkers en brengt het team naar het gewenste hogere niveau. De afdeling zorgt voor super (stuur- en verantwoordings)informatie en vormt een sterk advies(team) voor de werkorganisaties. 

Daarvoor zijn aanscherping van werkprocessen, optimaliseren van systemen en een scherpere werkverdeling en samenwerking – zowel binnen de afdeling alsook met de werkorganisaties - nodig.  

Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we een inhoudelijke kei op het gebied van planning en control en Financiële administratie. Een doortastende en resultaatgerichte professional. Iemand die verhoudingen goed aanvoelt en ‘tweebenig’ kan werken en zo – zowel binnen als buiten de afdeling – voor verbinding zorgt. 

De manager Finance & Control treedt verder ook op als sparringpartner van directeuren, algemeen directeur en Raad van Toezicht.

Doel van de functie:

-De Manager Finance & Control coacht het team naar een hoger niveau;

-De Manager Finance & Control stelt in samenspraak met de bestuurder en de directeuren van de werkorganisaties de begroting op en geeft advies aan de bestuurder en de directeuren over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en bewaken van de uitvoering ervan;

-De Manager Finance & Control geeft tevens advies over het verbeteren van de informatiestromen en processen in de organisatie;

-Daarnaast is de Manager Finance & Control verantwoordelijk voor de managementrapportages en het jaarverslag en voert analyses uit zodat er voldoende en juiste stuurinformatie is om besluiten op te nemen;

-De Manager Finance & Control signaleert marktontwikkelingen en gebruikt deze in voorspellingen en aanbevelingen aan het management. De Manager Finance & Control zet opgedane inzichten om naar strategische doelstellingen. 

Lees meer

Vraag

- WO werk- en denkniveau;

- Kennis van het werkveld is een pré, maar zeker geen must;

- Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid

- Kennis van de organisatorische processen en de richtlijnen van de onderneming;

- Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten; 

- Kennis van en inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie. 

Persoonlijke kenmerken:

- Analytisch vermogen; 

- Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers uit het eigen team maar zeker ook de collega’s waarmee samengewerkt wordt, zowel op groeps- als op werkmaatschappij niveau; 

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;

- Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens; 

- In staat zijn onder tijdsdruk te kunnen presteren in verband met de werkzaamheden met deadlines en waarbij verstoring een rol kan spelen; 

- Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;

- Kunnen acteren en opereren in een politiek krachtenveld.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Aanbod

-Een tijdelijke aanstelling van een jaar voor 36 uur die bij goed functioneren wordt verlengd;

-Het salaris is conform CAO Welzijn ingeschaald, schaal 13. Inschaling is afhankelijk van ervaring;

-Een Individueel Keuzebudget van ruim 18,5% en een Individueel Loopbaanbudget van 1,5% en een pensioenregeling via PFZW. Bij aanvang wordt een contract voor een jaar geboden;

-Scholing om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug