Delen via

Risicobewuste Relatiebeheerder

Wonen als primaire levensbehoefte staat onder grote druk. Met name beschikbaarheid (wooncrisis) en betaalbaarheid (energiearmoede, inkomensverschillen) zijn een issue voor vele woningzoekenden en huurders. Maar ook de verduurzaming en transformatie van de vastgoedportefeuille staan hoog op de politieke agenda. De sociale huisvesting in Nederland is nagenoeg geheel in handen van woningcorporaties. Binnen de woningcorporatie gaan interessante bedrijfseconomische vraagstukken hand in hand met politiek en maatschappelijk wenselijke keuzes. De bedrijfsvoering digitaliseert in een hoog tempo. Data-kwaliteit en analyse, asset management en duurzaamheidsverantwoording vragen onder andere om nieuwe inzichten en daarmee nieuwe competenties.

Deze maatschappelijk meer dan relevante rol vraagt om een prudente beheersing en financiële huishouding die voldoet aan normen die door stakeholders worden gesteld. Een belangrijke stakeholder is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

De accountmanager die WSW zoekt komt te werken in een professioneel team waarbinnen kennis delen en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. De functie leent zich uitstekend voor verbreding en verdieping van het eigen kennis- en ervaringsniveau waar het de relatie tussen risico inventarisatie, risicobeheer en impactanalyse betreft. 

Open
  • Branche : Woningcorporatie

  • Locatie : Hilversum

Sluitingsdatum: 05-07-2022

Organisatie

Waar kom je te werken

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een zelfstandige, privaatrechtelijke stichting. WSW borgt leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van  WSW. Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgt  WSW ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. WSW beoordeelt en beheerst daarnaast de risico’s van de individuele woningcorporaties en van de sector als geheel voor zijn borgstelling.

WSW is gevestigd in Hilversum en heeft ca. 70 medewerkers. De afdeling Risicomanagement beoordeelt en beheerst risico’s op corporatie- en sectorniveau. De afdeling Accountmanagement fungeert als de frontoffice voor de deelnemende corporaties en voert het risicobeheer. De stafafdelingen bieden ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, control, juridische zaken, personeel- en organisatie en communicatie.

WSW heeft zijn structuur zodanig ingericht dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Dit geeft veel ruimte voor eigen initiatief binnen afgewogen kaderstelling en een coachend leiderschapsstijl. Accountmanagers staan er niet alleen voor maar kunnen rekenen op een mentor, ervaren teamleden en seniore beleidsmakers. Binnen het accountmanagement zijn 15 accountmanagers actief. Gezamenlijk beheren zij circa 270 woningcorporaties. Het werk- en denkniveau van de medewerkers is hoog. Er is veel ruimte voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei, je vormt de basis voor de doorgroei naar een meer seniore functie.

Lees meer

Vacature

Binnen de afdeling accountmanagement is WSW op zoek naar verbreding en verdieping. De nadruk ligt daarbij op het doorgroeien naar een ondersteunend instituut dat voor woningcorporaties op onderdelen  als sparring partner fungeert om de bedrijfsvoering vanuit risicoperspectief verder te versterken. Risicobeheer is continu in beweging en vraagt om adequate monitoring Voor WSW is het van belang dat zij niet wordt aangesproken op rente- en aflossingsverplichtingen van zowel de individuele woningcorporatie als het collectief.

De gezochte accountmanager is van nature uit op kennisdeling, is graag bezig met professionele ontwikkeling en persoonlijke groei en ondersteunt daarmee zowel het accountmanagement team als de woningcorporaties in brede zin. Door middel van het delen van best practices wordt de dienstverlening door en binnen WSW verder geprofessionaliseerd en biedt het accountmanagement, en meer specifiek het risicobeheer, meerwaarde. Risico’s kunnen generiek zijn zoals recentelijk de gestegen grondstofprijzen, of de roep om verduurzaming of specifiek zoals de problematiek in Noord Oost Groningen of verschillen tussen stad en regio.

Risicobeheer wordt door WSW vormgegeven binnen het WSW-risicobeoordelingsmodel. In gezamenlijkheid met de Autoriteit woningcorporaties worden binnen dit model financial risks en business risks benoemd die inzicht geven in de positie daarbinnen van de individuele woningcorporatie. De beoordeling vormt mede de basis voor de financieringsruime (borgingsplafond) en de intensiteit van de dialoog (risicoprofiel)

Verantwoordelijkheden:

- Je bent de eerste aanspreekpersoon voor circa 20 woningcorporaties en verantwoordelijk voor de beoordeling en daaruit volgend de communicatie met deze corporaties. Je stelt het risicoprofiel op en deelt dit met de corporatie, onder meer via gesprekken en een beoordelingsbrief met het bestuur en het interne toezichthoudende orgaan van de corporatie. Tevens bepaal je van daaruit het borgingsplafond voor het komende jaar. 

- Je bent continu op zoek naar mogelijke risico’s die de bedrijfsvoering en afgeleid de financiële positie van de corporatie(s) raken en beoordeelt de mogelijke impact daarvan. Tevens denk je daarbij na over maatregelen die het risico beheersen en benut daarbij de kennis opgedaan bij andere corporaties of deel je die met collega accountmanagers. De functie kent geen commerciële targets; communicatie, risicobeoordeling en doorgronden van de financiële informatie staan centraal.

- Je bent de spil in de communicatie tussen de woningcorporatie en WSW waar het gaat om de systematiek, de impact van de toets op de financieringsruimte en de ontwikkeling in risicobeheersing. Daarbij opereer je strikt onafhankelijk van de woningcorporatie zodat voorkomen wordt dat er sprake is van “de slager keurt zijn eigen vlees”.

- Binnen het team wordt van je verwacht dat je gevraagd en ongevraagd je kennis deelt en daarmee het accountmanagement in brede zin versterkt. Waar mogelijk verzorg je presentaties of doet nader onderzoek bijvoorbeeld gebaseerd op benchmarking.

Lees meer

Vraag

Wat krijgt Het WSW met jou in huis:

- Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau in een bedrijfseconomische of bedrijfskundige richting;

- Je communiceert met impact en weet niet alleen te overtuigen op inhoud maar zoekt nadrukkelijk de verbinding om zaken bespreekbaar te maken; 

- Impact- en risico-analyse zit in je dna ingebakken. Samenwerken en kennis delen zie je als logische competenties;

- Je neemt initiatief en bent continu op zoek naar vernieuwing, je kan werken in een omgeving waarbinnen flexibel werken een rode draad vormt;

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord- en geschrift.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Huub Bröring

Sectormanager Woningcorporaties

Aanbod

En wat geeft het WSW je ervoor terug:

- Een uitgelezen kans om je (verder) te ontwikkelen in een sector die maatschappelijk zeer relevant is;

- Een afwisselende uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;

- Een contract voor 32-36 uur per week;

- Je wordt ingeschaald in schaal L van de CAO woningcorporaties  (maximaal € 6.391 o.b.v. 36 uur);

- Een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;

- Flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, veel vrijheid in je functie;

- Heel veel ruimte om je te ontwikkelen binnen een ruim loopbaanbudget en brede studiefaciliteiten.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug