Delen via

Riskmanager

Riskmanager (aandachtsgebied beleid en kaders) 36 uur.

De grootste na-oorlogse “wooncrisis” lijkt op zijn hoogtepunt. Minister De Jonge rolt zijn beleid uit waarbij hij zich vooral richt op de executiekracht van woningcorporaties in samenspraak met haar vele stakeholders. Meer regie op provincies en gemeenten, het verkorten van procedures en het aanjagen van verduurzaming zijn dagelijks nieuws. De vraag die daarbij gesteld moet worden is of de schouders van de (individuele) woningcorporaties de lasten wel kunnen dragen. Met andere woorden, welke nieuwe risico’s kleven aan het mogelijk al te enthousiast acteren op de verschillende borden. Is het Bouwen, Bouwen, Bouwen wel mogelijk zonder dat dit ten koste moet gaan van de betaalbaarheid van het wonen? Is de huidige vraag naar woonruimte ook op de lange termijn opportuun of liggen krimp en leegstand in het verschiet? Is verduurzaming niet te kostbaar in relatie tot de meeropbrengst voor het klimaat?

Deze maatschappelijk meer dan relevante rol van woningcorporaties vraagt om een robuuste beheersing en financiële huishouding die voldoet aan normen die door de primaire stakeholders worden gesteld. Een belangrijke primaire stakeholder is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

De riskmanager die WSW zoekt komt te werken in een toegewijd team van professionals waarbinnen de beleids- en risicokaders van WSW worden bepaald. Met externe belanghebbenden (Autoriteit Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt in een netwerkstructuur kennis gedeeld. De functie leent zich uitstekend voor verbreding en verdieping van het eigen kennis- en ervaringsniveau op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak.  

Selectie gestart
  • Branche : Woningcorporatie

  • Locatie : Hilversum

Organisatie

Waar kom je te werken?

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een zelfstandige, privaatrechtelijke stichting. WSW borgt leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgt WSW ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. WSW beoordeelt en beheerst daarnaast de risico’s van de individuele woningcorporaties en van de sector als geheel voor zijn borgstelling.

WSW is gevestigd in Hilversum en heeft ca. 70 medewerkers. De afdeling Risicomanagement beoordeelt en beheerst risico’s op corporatie- en sectorniveau. De afdeling Accountmanagement fungeert als de frontoffice voor de deelnemende corporaties en voert het risicobeheer. De stafafdelingen bieden ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, control, juridische zaken, personeel- en organisatie en communicatie.

WSW heeft zijn structuur zodanig ingericht dat verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Dit geeft veel ruimte voor eigen initiatief binnen afgewogen kaderstelling en een coachend leiderschapsstijl. De riskmanagers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de kaderschepping maar ook voor het interne toezicht op de accountmanagers die rechtstreeks in contact staan met de woningcorporaties. Dit vraagt om overtuigingskracht, coöperatief vermogen en binnen deze functie over sterke communicatieve eigenschappen. Je rol ligt vooral op het “schrijven” en de continue drive om te innoveren, analyseren en actualiseren.

Lees meer

Vacature

Binnen de afdeling risicomanagement (onderdeel Beleid en Kaders) is WSW op zoek naar een gedegen ervaren adviseur. De nadruk ligt bij WSW op het doorgroeien naar een ondersteunend instituut dat voor woningcorporaties op onderdelen als sparring partner fungeert om de bedrijfsvoering vanuit risicoperspectief verder te versterken. Risicomanagement dient continu te worden geactualiseerd en te worden vertaald naar beleids- en risicokaders in handboeken (intern) en Richtlijnen (extern). Voor WSW is het van belang dat de borgstelling op instellings- en totaalniveau niet wordt geraakt. 

De gezochte riskmanager is sterk analytisch en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Vanuit je interesse denk je zowel over de korte termijn impact als lange termijn scenario analyse. Van nature ben je uit op kennisdeling, je adviseert op basis van valide doordachte argumenten en weet je adviezen om te zetten in bruikbare leidraden voor de diverse gebruikers. Je bent graag bezig met professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Binnen je rol passen interne thema onderzoeken maar ook externe afstemmingen. Daarmee draag je mede zorg voor het door ontwikkelen van het risicomanagement in brede zin.

Verantwoordelijkheden:

Je bent onderdeel van het team dat richting geeft aan en controle uitoefent op het team waarbinnen accountmanagement wordt vormgegeven. 

Je bent de spil in de communicatie tussen WSW en haar stakeholders waar het gaat om de systematiek, de beleids- en risicokaders van WSW en de ontwikkelingen in risicomanagement. 

Binnen het team wordt van je verwacht dat je gevraagd en ongevraagd je kennis deelt en daarmee het risicomanagement in brede zin versterkt. Waar mogelijk verzorg je presentaties of doet nader onderzoek bijvoorbeeld gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Daarbij werk je samen met het team Data en Borgstelsel.

Lees meer

Vraag

Wat krijgt WSW met jou in huis:

Je beschikt over aantoonbaar WO+ werk- en denkniveau en bent in het bezit van een financieel economische master (bijvoorbeeld algemene economie, bedrijfseconomie, financiering of bedrijfskunde).

Je communiceert met impact en weet niet alleen te overtuigen op inhoud maar zoekt nadrukkelijk de verbinding om zaken bespreekbaar te maken. 

Impact- en risico-analyse zit in je DNA ingebakken. Samenwerken en kennis delen zie je als logische competenties;

Je neemt initiatief, bent ondernemend en continu op zoek naar vernieuwing, je kan werken in een omgeving waarbinnen flexibel werken een rode draad vormt.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord- en geschrift.

Lees meer

Jouw contactpersoon

Huub Bröring

Sectormanager Woningcorporaties

Aanbod

En wat geeft WSW je ervoor terug:

Een uitgelezen kans om je (verder) te ontwikkelen in een sector die maatschappelijk zeer relevant is;

Een afwisselende uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;

Een contract voor 36 uur per week;

Je wordt ingeschaald in schaal L van de CAO woningcorporaties  ( tussen € 4.600 en  € 6.391 o.b.v. 36 uur);

Een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;

Flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, veel vrijheid in je functie;

Heel veel ruimte om je te ontwikkelen binnen een ruim loopbaanbudget en brede studiefaciliteiten.

Lees meer

  • Solliciteren
  • Solliciteren
  • Bel mij terug