Verschillende Finance rollen.

Naast de taken en en verantwoordelijkheden per functie is het benoemen van de juiste functietitel enorm belangrijk. Door dit te veranderen bij tegenvallend resultaat kunt u misschien juist wel de juiste persoon aanspreken. De veel voorkomende finance rollen en type mensen vindt u hieronder.

Mark-Jan de Graaf

Recruitment Consultant

Ik zet graag mijn netwerk voor u in.

06- 571 275 84
mj.de.graaf@alterim.nl
LinkedIn

Piet-Jan Boringa

Partner

Ondernemen met mensen is mijn passie.

06-511 143 41
pjboringa@alterim.nl
LinkedIn

Marcel Stok

Recruitment Consultant

Teams bouwen die winnen met plezier!

 06- 508 427 67
m.stok@alterim.nl
LinkedIn

Financial Controller

Focus van de financial controller
Een financial controller richt zich voornamelijk op de weergave van de cijfers. Daar zijn nationaal en internationaal wetten en regels voor, die de controller dus moet kennen.  De Financial controller zorgt dat het bedrijf zich op de juiste manier houdt aan de regels. Dat maakt dat ze liever met een terugkijkende blik en op basis van de feiten werken dan dat ze zich met kansen en mogelijke uitkomsten bezighouden. Het zijn vaak rationele mensen.

Wat voor type mensen komen hierop af?
Het zijn vaak rationele mensen.

Een gemiddelde vacature van een financial controller vraagt om de volgende kennis en kunde:

 • Voorbereiden en maken van periodieke rapportages, jaarcijfers en winst- en verliesrapportages;
 • Analyse van financiële resultaten;
 • Opstellen van managementrapportages;;
 • Vaststellen van de budgettering
 • Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement.
 • Opstellen van key performance indicators
 • Beheer en optimalisatie van de administratieve organisatie en interne controle;
 • Voeren van overleg met het management, collega-controllers en accountants;
 • Adviseren van management
 • Bijhouden van ontwikkelingen op financieel gebied.

Business controller

Business controllers zijn experts op het gebied van cijfers. Toch verschillen hun werkvelden. Business controllers werken niet aan maar mét de cijfers. Ze zien de cijfers van de financial controller en accountant binnenkomen en gebruiken die cijfers om bedrijfsprocessen beter, efficiënter en/of winstgevender te maken. Business controllers zoeken naar verbetermogelijkheden zoals meer winst, betere kwaliteit, hogere klanttevredenheid en minder risico’s voor het bedrijf.

De gemiddelde vacature van een business controller vraagt om de volgende kennis en kunde:

 • Vertalen van strategische doelstellingen naar Key Performance Indicators;
 • Signaleren van ontwikkelingen in de markt en komen tot voorspellingen en aanbevelingen voor het bedrijf;
 • Analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen vergeleken met de voorspellingen;
 • Opstellen van rapportages zoals businesscases, managementrapportages, planningen en kostprijsberekeningen;
 • Ondersteunen en bewaken van budget;
 • Het zien van verbetermogelijkheden en die uitvoeren;
 • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses;
 • Fungeren als aanspreekpunt binnen het bedrijf over (financiële) procesverbetering;
 • Onderhouden van contact met managers, directeuren en accountants.

Wat voor type mensen komen hierop af?

Hoofd administratie

Een Hoofd Administratie is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie. Hij zorgt ervoor dat alle administratieve processen goed verlopen.  Een Hoofd Administratie geeft leiding aan de afdeling administratie van een bedrijf of instelling en adviseert over het te voeren administratieve beleid. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het instrueren en begeleiden van het uitvoerend personeel (de administratieve medewerkers), hun vragen beantwoorden, toezicht houden op de kwaliteit van de administratie, taken verdelen en activiteiten coördineren, met medewerkers van andere afdelingen overleggen, het informeren van de directie en hen adviseren bij het te voeren beleid. De directie kan door een goede administratie nieuwe ontwikkelingen voorzien, daarop inspelen en op het juiste moment de juiste beslissingen nemen.

Soms is de afdeling administratie verdeeld in onderdelen, bijvoorbeeld financiële administratie of salarisadministratie. Er kan een Hoofd Administratie zijn voor elk onderdeel. Zijn werkzaamheden zijn dan meer gespecificeerd. In kleine bedrijven werkt een Hoofd Administratie alleen. Zijn werkzaamheden kunnen dan uiteenlopen van boekhouding (debiteuren- en crediteurenadministratie) en liquiditeitsbeheer (betalingen, ontvangsten, kredieten en spaartegoeden controleren en bijhouden) tot correspondentie (facturen, herinneringen en aanmaningen versturen)  en rapportage (rapporteren aan directie en belastingdienst ). Vaak gebruikt de Hoofd Administratie boekhoudsoftware waardoor een deel van zijn werkzaamheden geautomatiseerd zijn.

In een groot bedrijf heeft het Hoofd Administratie vaak werknemers onder zich en geeft hij leiding aan hen. Een Hoofd Administratie heeft diepe inhoudelijke kennis op financieel, administratief en organisatorisch gebied en hij is thuis in verzekeringen, belastingen en juridische zaken. Het Hoofd Administratie draagt de verantwoordelijkheid voor de hele afdeling administratie.

Wat voor type mensen komen hierop af?

Internal auditor

Internal audit kent drie aandachtsgebeiden: operational audit, financial audit en IT audit.

Operational audits zijn specifiek gericht op de processen die gangbaar zijn binnen een organisatie. Men kijkt naar de functionaliteit van bepaalde handelwijzen, of optimalisatie nodig is en ook wenselijk. Daarnaast kan men denken aan controle op de staat van het gebruikte activa, de cultuur binnen een organisatie en zaken de als ”chain of command” en structuur van de organisatie. Ook komen veiligheidsmaatregelen en bijvoorbeeld het naleven van arbo wetgeving of het inzetten van kinderen in derde wereldlanden aan bod.

De financial audit is gericht op het gehele administratieve proces en de wijze van rapporteren, de frequentie hiervan en men houdt zich bezig met de vraag of er wellicht uitbereiding nodig is met betrekking tot rapportage tools. Er wordt vooral gefocust op het signaleren en voorkomen van fouten in de administratie, fraude, goede consolidatie technieken, verwerking van de salarissen conform de plaatselijk regelgeving.

IT audit heeft met name betrekking op het hele digitale verwerkingsproces binnen een organisatie. De focus van dit vakgebied gaat uit naar de beveiliging van de gegevensstroom, de opslag ervan en eventueel de functionaliteit van het netwerk, de software en de gebruikte hardware.

Wat voor type mensen komen hierop af?

Welke positie kunnen wij voor uw organisatie invullen?