Privacy policy

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met Alterim. Daarom zorgen we er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je kunt een verzoek indienen (via mailbox@alterim.nl) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

Recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.

Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Inschrijving/ sollicitatie

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als je je bij Alterim inschrijft / solliciteert hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te beoordelen en contact met je op te nemen. Deze gegevens verwerken wij in ons CRM-systeem: Carerix. Dit betreft de volgende gegevens:

Aanhef
Naam
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Postcode en huisnummer
Woonplaats
Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens 2 jaar, zodat we je kunnen benaderen bij opdrachten of vacatures. Na deze periode vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens te blijven bewaren.

Met wie delen wij je gegevens?

Bij je inschrijving delen wij je gegevens niet. Bij een sollicitatie gaan wij bepaalde gegevens delen met de potentiële opdrachtgever. Dit wordt niet gedaan zonder dat we jou hiervan vooraf op de hoogte brengen. Lees hierover meer bij Sollicitatie.

Overig

Als je bij je inschrijving meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Hieronder vallen ook de openbare gegevens gedeeld op LinkedIn. Wij gaan er vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.
Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook vacatures bij je onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving heb je de mogelijkheid je af te melden.

Plaatsing werving & selectie

Met wie delen wij jouw gegevens?

Als we jou voorstellen bij een potentiële opdrachtgever delen wij een aantal van je gegevens. We stellen jou niet voor zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.

Plaatsing - Interim opdracht

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als je via ons een interim opdracht gaat vervullen, dan houden wij een actueel dossier bij, onder andere omdat de Belastingdienst dit vraagt. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je sollicitatie/inschrijving kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid van de cliënt en de daaruit volgende samenstelling van de screening:

ZZP / inhuur

Recent uittreksel KvK
BTW nummer
Verklaring Omtrent het Gedrag
Kopie diploma hoogst genoten opleiding,
indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vak register(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten.

Payroll:

Verklaring Omtrent het Gedrag
Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vak register(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten
De persoonsgegevens die nodig zijn voor de verloning worden niet door ons verwerkt, maar rechtstreeks door onze payroll partner.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Als je via ons een interim opdracht vervult, dan bewaren wij je gegevens 7 jaar.  Deze 7 jaar gaat in op de datum waarop de opdracht is afgerond.

Opdrachtgevers

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om contact op te nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

Aanhef
Geslacht
Naam
Organisatie
Adresgegevens bedrijf
Contactgegevens bedrijf
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie

Met wie delen wij je gegevens?

Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden niet met derden gedeeld.

Tenslotte

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy gewaarborgd. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via mailbox@alterim.nl.

Alterim heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Alterim
mei 2024