Kennis van de markt

Alterim is een vertrouwd adres met kennis van de markt, wij bemiddelen tussen vraag en aanbodzijde van de financial. Als loopbaanpartner investeren wij onafgebroken in een actieve community van financials, waardoor wij snel en doeltreffend kunnen handelen.

Kwaliteit en deskundigheid

Kwalitatief goed matchen is wat ons betreft een vak waarbij ervaring, inlevingsvermogen en herkenning een belangrijke rol spelen. Wanneer de financial zowel vakinhoudelijk als door persoonlijkheid van toegevoegde waarde kan zijn vinden wij dat we tot een geslaagde match zijn gekomen.

Alterim inventariseert de personeelsvraag van organisaties nauwlettend, we leren de heersende cultuur van afdeling en organisatie kennen, en komen zo tot een zo volledig mogelijk geformuleerd functieprofiel.

DISC-traject

Bij de werving wordt bij voorkeur een Alterim DISC-traject ingezet, vooraf wordt besproken welke persoonlijke capaciteiten u als opdrachtgever graag terug zou willen zien en alleen die kandidaten die daar volgens beide partijen aan voldoen, komen in aanmerking voor een gesprek. Zo maken wij een perfecte match tussen professional en organisatie.

Welke positie kunnen wij voor uw organisatie invullen?

Welke positie kunnen wij voor uw organisatie invullen?

Referenties

'De werving van een sr. financieel medewerker hebben wij uit handen gegeven aan Alterim. Een zeer uitdagende werving, waarin wij geen concessies wilden doen aan het door ons gestelde profiel. Wat een doorzettingsvermogen, betrokkenheid en inzet om de gedoodverfde kandidaat enthousiast te maken, voor te dragen en het proces te ondersteunen. Wij kijken terug op een plezierige, vruchtbare en leerzame samenwerking!'
Daniëlla Kooij - Manager Financiële Administratie
'Alterim heeft ons op een deskundige en plezierige wijze ondersteund bij de werving van een relatiebeheerder voor het WFZ. Zij hebben voor deze specifieke functie een goede match tot stand weten te brengen'.
Resi Kösters - Hoofd afdeling Klantencontact en Risicobewaking
'Alterim is een professionele partij die de arbeidsmarkt voor zorgfinancials goed kent. Daarnaast is Arthur Torn zelf een financial waardoor hij de behoefte van de klant snel kan vertalen en daar een goed beeld bij heeft. Samenwerking, afstemming en communicatie ervaar ik als prettig. Meerdere vaste en interim opdrachten heeft Arthur ingevuld voor Pantein'.
Jos - Manager Finance & Control
"De samenwerking tussen Verstegen accountants en adviseurs en Alterim is breed. Het gaat daarbij om dienstverlening aan ons én aan onze gezamenlijke opdrachtgevers, in zowel het MKB als de zorgsector. Daarbij delen wij belangrijke kernwaarden als zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit. Dat is basis voor het succes van onze samenwerking".
Bert Mostert