Disclaimer

Onder Alterim worden verstaan Alterim Holding B.V. en Alterim B.V.

Inhoud

Alterim heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Tevens behoudt Alterim te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alterim kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Alterim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Alterim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. Alterim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Alterim worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Alterim.

Auteursrechten

De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij Alterim. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van Alterim omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overneming vrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.