Communiceren gaat over jou

Hoe je in de rol van financial – of in welke rol dan ook – communiceert, kan het verschil maken tussen begrip of onbegrip, mede- of tegenwerking, et cetera. Best cruciaal voor de verloop van processen, de resultaten en de motivatie.

Naar het creëren van optimale communicatie zijn vele studies verricht en er zijn boeken over volgeschreven. Ik maak me niet de illusie daar iets aan toe te kunnen voegen. Dus kies ik een invalshoek waar ik zelf goede ervaring mee heb.

Heel kort samengevat is communiceren een circulair proces waarin twee of meer personen waarnemen, interpreteren en reageren:

  • ‘Waarnemen’, want het gaat om: horen én zien én voelen.
  • ‘Interpreteren’ maakt misschien wel het verschil tussen succesvolle en niet zo succesvolle communicatie.
  • ‘Reageren’ is het resultaat van ‘Waarnemen’ + ‘Interpreteren’. Hiermee keert je rol om van ‘ontvanger’ naar ‘zender’ (is die cirkel ook weer rond).

Hoe je dit proces doorloopt, wordt bepaald door een mechanisme waar we ons niet (altijd) bewust van zijn.

We staan bloot aan vele vele prikkels. Omdat we fysiek en mentaal niet in staat zijn om al die prikkels te verwerken, filteren we de informatie die we via de verschillende zintuigen binnen krijgen. Dat doen we door dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Simpel voorbeeld: als ik je nu vraag hoeveel rode auto’s je van je huis naar je werk hebt gezien, dan heb je die waarschijnlijk niet geregistreerd.

Hoe we ‘weglaten, vervormen en generaliseren’ wordt onder andere bepaald door herinneringen, waarden & overtuigingen en (eerdere) beslissingen[1]. Oftewel je hoort, ziet en voelt de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals jij bent.

Voor succesvol communiceren is er dus één constante: Jij! Verbeter de communicatie, begin bij jezelf: Wat is de invloed van ‘wie jij bent’ op jouw waarneming, interpretatie en de manier waarop je reageert?

Misschien vind je het wel wat vergaand. Misschien houd je het liever oppervlakkig. Misschien kijk je liever naar invloeden van buiten of naar de ander. Ieder kiest wat het beste past. Voor mij was inzicht krijgen in mijn ‘mechanisme’ heel waardevol. Het maakt niet alleen je werkzame leven gemakkelijker.

Wat vind jij, is voor jou communicatie hetzelfde als voor Ben? Deel je mening met Ben via b.wildeboer@alterim.nl.

[1] Interesse in meer hierover, zie onder andere https://www.mindacademy.nl/nlp/nlp-communicatiemodel

Ben Wildeboer

Senior Consultant Onderwijs