De juiste zorg op de juiste plek

Nog een relatief onbekende term, maar één die we nog heel vaak tegen zullen gaan komen; netwerkzorg; wat is dat precies, wat is de stand van zaken en wat heb ik er al van meegekregen.

Netwerkzorg is de zorg die rondom een client georganiseerd wordt, met als doel de client probleemloos te laten bewegen in een netwerk van zorgverleners.

Met andere woorden; netwerkzorg = de juiste zorg op de juiste plek! .Mooi geformuleerd maar het lijkt mij nog een hele uitdaging om dat soepel te laten verlopen; naast alle verschillende regels in de diverse vormen van zorg spelen er zakelijke aspecten zoals bijvoorbeeld op juridisch en technisch vlak. Verder zullen regionale organisaties met elkaar in gesprek moeten gaan en tot overeenstemming  komen. Wanneer de samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeente, scholen, werkgevers en zorgverzekeraar en last but no least inwoners er is, gaat dit z’n vruchten afwerpen en daar hoor ik alleen maar positieve geluiden over. Bijvoorbeeld Mooi Maasvallei, een samenwerkingsplatform van alle aanbieders van zorg, welzijn, gemeenten, scholen en werkgevers in de regio Noordoost-Brabant en de kop van Noord-Limburg.

Onnodige zorg wordt voorkomen, de eigen rol van de inwoner is belangrijk en er wordt gekeken naar hoe de inwoner ondersteunt kan worden. Verder wordt er nagedacht over het voorkomen van meer of zwaardere zorg en of er thuis meer aangeboden kan worden in plaats van in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een verpleeghuis.

Ik begrijp dat er naast alle positieven wendingen ook aandachtspunten zijn zoals bijvoorbeeld de financiering en de digitalisering. Maar voorop staat dat er met netwerkzorg een mooie stap gezet wordt naar het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ of anders geformuleerd, passende zorg. Wat mij betreft een prachtige, complexe stap in de juiste richting.

Wat vind jij, ben je het (on-)eens met Arthur en wil je jouw ervaring met netwerkzorg of je mening delen?

Stuur je bericht naar a.torn@alterim.nl

Arthur Torn Partner Zorg Alterim