Huub Bröring - Passie voor woningcorporaties

De sector woningcorporaties is binnen de dienstverlening van Alterim één van de speerpunten waarbij Huub Bröring, met zijn passie voor deze sector, een grote rol speelt. Deze samenwerking levert een unieke, ideale combinatie op: de recruitment ervaring van Alterim en de kennis van de specifieke behoefte bij corporaties van Huub.

Waar het netwerk van Alterim omvangrijk is en snel schakelen een tweede natuur van de Alterim consultants, heeft Huub weer veel contacten binnen de sector. Hij heeft visie op inhoud per functie, is betrokken bij ontwikkelingen in de sector en heeft zicht op benchmark en best practices.

Alterim wil haar bijdrage aan de maatschappij leveren vanuit interesse in mensen en hun ontwikkeling. Dat is naar onze mening een basis voor klantwaarde binnen woningcorporaties. Het zijn de mensen die uiteindelijk het verschil maken en voor een duurzame samenleving kunnen zorgdragen.

Samen met u gaan we op zoek naar professionals die (langdurig) het verschil voor u kunnen maken.

Op zoek naar een (interim) financial voor uw woningcorporatie of een keer een kop koffie drinken? Neem vrijblijvend contact met Huub Brõring; via  h.broring@alterim.nl of 06 532 248 48.

Huub Bröring

Sectormanager Woningcorporaties