Tijdelijke vervanging

De inzet van externe expertise helpt wanneer er behoefte is aan tijdelijke mankracht, bijvoorbeeld bij ziekte  of tijdelijke onderbezetting. De financiële professionals die via Alterim ingezet worden op tijdelijke functies zijn specialisten of allrounders die direct inzetbaar zijn en niet- of nauwelijks ingewerkt hoeven te worden. Zij zijn niet betrokken bij interne bedrijfsbelangen en kunnen hun functie onbevangen, objectief en met kennis van zaken uitvoeren.

Projecten

Projecten, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een pakket, assistentie bij fusies of overnames, en ondersteuning bij een jaarrekeningtraject kunnen reden zijn tot inhuur van een specialist. De specifieke kwaliteiten en expertise van de professionals die op deze trajecten worden ingezet zijn van meerwaarde in uitdagende situaties zoals hierboven weergegeven.

Audit flexpool

Voor zelfstandig accountants die er de voorkeur aan geven niet het hele jaar in de audit te zitten maar wel graag ‘het vak’ willen bijhouden heeft Alterim een veelzijdig aanbod. Tot haar opdrachtgevers rekent  zij met name de middelgrote en kleine kantoren; de beschikbare posities variëren van Assistent Accountant tot Controleleider.

Servicegerichte, succesvolle, direct beschikbare professionals met actuele kennis van wet- en regelgeving en recente ervaring bij een accountantskantoor zijn de financials die uitstekend in deze pool passen.

Interessante vacatures