Concerncontroller / Financieel geweten

Ben jij Concerncontroller en voel jij je thuis in een enthousiast team, een XXL woningcorporatie en maatschappelijk gedreven organisatie met hart voor Rotterdam? Ben je toe aan een volgende stap binnen de sociale volkshuisvesting? Beweeg jij je vanuit een onafhankelijke positie als een spin in het web tussen de organisatie, het bestuur, de directie en de in- en externe stakeholders? Draag jij zorg voor het “In Control” zijn van de organisatie en bewaak jij de financiële koers?

Op dit moment is Wonen een politiek hot issue. Niet alleen landelijk maar ook lokaal en regionaal zijn er verschillende gezichtspunten over de rol van corporaties en vooral de inzet van vermogen. De wooncrisis, de energiecrisis, de inflatie, het klimaat, wonen & zorg en toenemende armoede zorgen voor de “perfect storm”. Het onderliggende vastgoed vraagt om lange termijn denken. Risicobeheersing, interne controle en financiële sturing zijn daarbij meer dan uitdagend. Voor Woonstad is de rol van Concern Controller daarbij cruciaal.

 

  Concerncontroller / Financieel geweten
 • Woningcorporatie
 • Rotterdam
 • 36 uur
 • Universitair
Huub Bröring

Huub Bröring

Vacature

In de rol van Concern Controller zorg je ervoor dat een optimale bedrijfsvoering gewaarborgd is. Twee pijlers zijn daarbij van belang. Je bent het financieel economisch geweten die bestuur en directie adviseert over relatie tussen strategie, beleid en het duurzame bedrijfsmodel. 

Je schuift naar eigen inzicht aan bij relevante agendapunten van de directieraad, participeert actief in de kwartaal sturingscyclus op het niveau van bestuur en directie en je vertegenwoordigt het financieel geweten in de auditcommissie. Tevens vertegenwoordig en begeleid je waar nodig en gevraagd de CFO in externe overlegstructuren zoals met gemeente en collega corporaties.

Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor een actueel control framework waarin het integrale en samenhangende management control systeem is uitgewerkt. Onderdelen daarbinnen zijn het integrale beheersingskader inclusief risico management, governance, integriteit, compliance en de planning & controlcyclus.

Je verbindt het raamwerk voor risicomanagement aan de benodigde beheersorganisatie, -processen en transparantie (financiële) sturing. Samen met collega’s werk je vanuit een audit(jaar)plan aan opzet, bestaan en continue werking van de interne beheersing en rapporteert daarover aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Collega’s kunnen zowel hiërarchisch als functioneel onder jouw toezicht opereren.

Je ziet er op toe dat aanbevelingen van de externe accountant, externe stakeholders en de Raad van Bestuur adequaat worden opgevolgd.

In nauwe samenwerking met de bestuurssecretaris toets je het (meer jaren)beleid en voorgenomen investeringen. Je adviseert hierover proactief voorafgaand aan besluitvorming. Ook onderzoeken naar (vermeende) fraude- en integriteitskwesties vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

Woonstad Rotterdam hanteert het three lines model. Je vervult de onafhankelijke controlefunctie op grond van de woningwet als onderdeel van je takenpakket.

Je volgt actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet, bent op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en maakt makkelijk de vertaalslag naar de organisatie.

De organisatie

Woonstad Rotterdam, samen bouwen aan een fijn leven in Rotterdam

Ook Woonstad zit in een “Perfect Storm”. De gemeente heeft recentelijk haar grondprijzenbeleid aangepast. Het rendement van nieuwbouw komt in combinatie met de hoge bouwkosten verder onder druk. Feyenoord City komt tot wasdom, Woonstad wil haar aandeel waarmaken maar hoe verhoudt zich dat tot haar andere nieuwbouwplanning inclusief middenhuur? Hoe passen verduurzaming, leefbaarheid en klimaatadaptatie binnen het duurzame businessmodel? Vragen die tot keuzes dwingen zeker nu de belastingdruk hoog is en de rente is gestegen. Jij neemt het voortouw in impactanalyse en scenariodenken. 

Vraag

 • Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau in een bedrijfseconomische of bedrijfskundige richting;

 • Je beschikt over (ruime) ervaring waar het de financiële sturing van woningcorporaties betreft

 • Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van het management control framework en ontwikkelt dit door waar mogelijk in samenwerking en afstemming met de mensen in je netwerk;

 • Je weet niet alleen te overtuigen op inhoud maar zoekt nadrukkelijk de verbinding om zaken bespreekbaar te maken en gezamenlijk op te lossen;

 • Je hebt gevoel voor de politieke context waarbinnen Woonstad Rotterdam opereert en beschikt over ruime ervaring als verbindend leider;

 • Impactanalyse zit in je dna ingebakken. Samenwerken en kennis delen zie je als logische kerncompetenties;

 • Je neemt initiatief en bent continu op zoek naar vernieuwing.

Aanbod

Dit krijg je ervoor terug:

Een maatschappelijke functie in een sector die vol in de schijnwerpers staat. Woonstad Rotterdam is een bepalende speler daarbinnen en kent een inspirerende werkomgeving met fijne trotse collega’s.

Een grandioze werkplek in het hart van Rotterdam, waar jij jezelf kan blijven en je kan ontwikkelen naar een steeds hoger niveau. Ook faciliteert Woonstad Rotterdam thuiswerken (budget € 900,- inrichting) of werken vanuit verschillende kantoorlocaties.

Een salaris tussen de € 5.653,- en € 8.500,- bruto, op basis van 36 uur. (CAO 2024, overeengekomen stijging 10%). Een eindejaarsuitkering van 2%. Prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder thuiswerk-, reiskosten- en een fitnessvergoeding alsmede een fietsplan. Een opleidingsbudget voor je persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 • Een vierdaagse werkweek, als je dat wilt. Zo kun je werk en privé nog beter in balans houden.

 • Een op maat gemaakt inwerkprogramma

 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Dan nog even dit…
Woonstad Rotterdam is lid van 010 inclusief, het Rotterdamse platform tegen arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties, maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Wij willen graag dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de diversiteit en kleurrijkheid van de stad, qua achtergrond, leeftijd en talent.

Huub Bröring

Vragen over deze vacature?

Neem contact op en laten we de mogelijkheden samen verder bekijken.

Huub Bröring

Sectormanager Woningcorporaties

Solliciteer

Vul het onderstaande formulier in. Velden met een * zijn verplicht.

 • Sollicitatieformulier
 • Solliciteer via Whatsapp
 • Bel mij terug