Duurzaam werkgever- werknemerschap

Hoe creëer je een duurzame arbeidsrelatie is een belangrijke en actuele vraag in deze arbeidsmarkt. Uit eigen onderzoek van Alterim komt naar voren dat één van de wezenlijke factoren ‘plezier hebben in je werk’ is.

Dit werkplezier wordt met name gevoed door het hebben van een interessante en uitdagende functie waarin de ene werkdag geen kopie is van de andere, maar ook door het krijgen van persoonlijke aandacht en waardering. Leidinggevenden voelen dit grotendeels perfect aan, het binden van medewerkers aan teams en organisaties wordt niet enkel gerealiseerd door de arbeidsvoorwaarden; je gezien en gehoord voelen, met name met betrekking tot zakelijke aspecten met zo nu en dan ook wat aandacht voor privézaken, speelt een grote rol.

In de zorgsector is het aanbod aan pakketten met opties op het gebied van gezondheid goed vertegenwoordigd en ook dit wordt zeer op prijs gesteld alsmede het gevoel dat de werk-privébalans in evenwicht is, beide extra redenen om lang bij een organisatie te blijven werken.

Hoe denk jij hierover? Vind jij het mooi gesproken maar heb jij het gevoel dat de praktijk weerbarstiger is en dat salariscomponenten wel doorslaggevend zijn voor een duurzaam verband? Of ben je van mening dat plezier in het werk en andere door mij genoemde redenen maken dat er minder vaak van baan gewisseld wordt?

Stuur je bericht naar a.torn@alterim.nl

Arthur Torn

Partner Zorg